Mitä on kiinalainen lääketiede?

Kiinalaisen lääketieteen voi määritellä olevan Kiinassa syntynyt lääketieteen muoto, jossa vaikuttaa länsimaisen lääketieteen ihmiskuvasta poikkeava filosofinen ja ilmiöiden välisiin suhteisiin keskittyvä ihmiskäsitys. Yhdistämällä kiinalaista lääketiedettä länsimaiseen ajatteluun voidaan täyttää aukkoja kehon ja mielen sekä teorian ja käytännön välillä. Mystiikka ja tarinat eivät ole osa vain kiinalaista lääketiedettä. Varhaishistoriassamme eri kansat ovat parantaneet sairaita samankaltaisin menetelmin, esimerkiksi karkoittaneet taudinaiheuttajia rituaalein (shamaanit) ja tästä lääkinnälliset tiedot ja taidot ovat kehittyneet lääketieteelliseksi järjestelmäksi. Luonto oli muinaisissa kulttuureissa ihmisen suurin uhka ja kunnioitus luonnon voimia kohtaan synnytti uskon jumaluuksiin ja magiikkaan. Jumalilta toivottiin suojelusta sairauksien ja luonnononnettomuuksien koetellessa ihmisiä. Kaikki mitä ei voitu ymmärtää, oli jumalallista.

Kiinalaisen lääketieteen tarkkaa alkuperää on vaikea määrittää koska historiasta ei ole säilynyt kaikkea tietoa sillä Tang-kauden alkamiseen asti (vuosi 618) hyvä luku- ja kirjoitustaito olivat harvinaisia. Lisäksi kiinalainen lääketiede on saanut osittain vaikutteita kehittymisalueensa kansanperinteistä ja uskonnoista. Taolaisuus on kiinalainen filosofia ja uskonto ja on korostanut erityisesti filosofista moninaisuutta, luonnonmystiikkaa ja yksilökeskeisyyttä. Kiinalaisen lääketieteen varhaisimmissa muodoissa on viitteitä Shang-dynastian aikaisesta (1600 eaa. – 1046 eaa.) samanistisesta ajattelusta ja Zhou-dynastian aikaisista (1046 eaa. – 256 eaa.) filosofisista koulukunnista.

Mytologian Keltainen keisari, Huángdi. Kuva: Google.

Keltaisen keisarin hovi ja mystiikka kiinalaisessa lääketieteessä

Yksi tunnetuimmista Kiinan myyttisistä hahmoista on Keltainen keisari eli Huángdi. Huáng tarkoittaa keltaista. Hän oli myyttinen jumalkeisari, joka kuvattiin ihmishahmoiseksi ja häntä pidetään ihmisten kantaisänä. Ihmiskunnan esi-isänä hänestä kerrotaan useita tarinoita ja keisarin sekä hänen ministeriensä sanotaan keksineen esimerkiksi kompassin, astronomian ja kalenterin. Mytologian mukaan kun Keltaisen keisarin aika maan päällä oli ohi, keltainen lohikäärme vei hänet salamoiden saattelemana.

Keisarin neuvonantajista korkea-arvoisin oli henkilääkäri Qibó. Hänen kerrotaan opettaneen Keltaiselle keisarille kiinalaisen lääketieteen perinteen, jonka tämä tallensi ensimmäiseen kiinalaisen lääketieteen teokseen Huángdi Neijing (Keltaisen Keisarin Sisätautiopin Klassikko). Huángdi Neijing koottiin todellisuudessa kuitenkin vasta noin 300-200 eaa. usean eri kirjoittajan toimesta. Teos on luultavasti maailman vanhin lääketieteen kirja, jota on päivitetty vuosien saatossa: se sisältää kiinalaisen lääketieteen perusteoriat ja hoitokäytännöt. Keltainen keisari tuskin oli yksittäinen historiallinen henkilö. Todennäköisimmin tarusto hänen ympärilleen on syntynyt joko heimon tai heimojumaluuden kautta. Samoin kuin meillä on ollut omat suomalaiset muinaiset jumalamme ja haltijamme sekä tarinat heistä.

Kiinalaisen lääketieteen syntyyn/ kehittämiseen osallistuivat kuitenkin tavallinen kansa, aikansa arvostetuimmat lääkärit ja filosofit. Tavallinen kansa hoiti kotona esimerkiksi Gua sha-kammoilla ja myöhemmin eliitti, lääkärit ja filosofit tallettivat tätä useiden sukupolvien työtä varhaisimpiin säilyneisiin kirjoituksiin. Lääkärit kokosivat käytössä olevat hoitomuodot kokonaisuudeksi. Han-kauden (206 eaa. – 220 jaa.) alkuun tultaessa tärkeimmät yhä käytössä olevista hoitomuodoista olivat saaneet jo alkunsa ja osaa niistä oli systematisoitu jo satojen vuosien ajan. Kiinalaisen lääketieteen historiaa tarkasteltaessa on muistettava että historiallisesti kiinalainen lääketiede ei ollut täydentävää tai vaihtoehtoista lääketiedettä vaan ainoa lääketiede, mitä oli tarjolla Kiinassa ennen länsimaisen lääketieteen tuloa. Sen kautta oli löydettävä vastaukset kaikkiin vaivoihin. Alunperin kiinalaiseen lääketieteeseen on kuulunut esimerkiksi alkeellinen kirurgia, haavojen sitominen, raajojen lastoitus, amputoiminen, alkeelliset silmäleikkaukset ja paiseiden puhkaisu/ leikkaus.

Kuva: Google.

Kiinan varhaisissa kulttuureissa virkamiehillä oli valtaa ja rikkautta verrattuna muuhun kansaan. Kirjoitustaitoa opetettiin naisille salaa perheiden keskuudessa. Oppineisuutta arvostettiin ja kauppiaan ammatti oli kaikkein alhaisin (toisin kuin nykyään). Kauppiaat jäivät yhteiskunnan ulkopuolelle rikollisten, mielenvikaisten ja leskien kanssa. Kirjoitustaidottumuudesta johtuen esimerkiksi naiskätilöiden tai kotona tehtyjen hoitojen kaikkea perinnettä ei ole säilynyt kirjamuodossa.

Varhaisimmat teokset ovat sekavia ja usein ristiriitaisia sillä ne koottiin yhteen eri lääkäreiden ja hoitoperinteiden valikoimasta. Kaikissa merkittävimmissäkin teoksissa on erilaisia näkemyksiä kiinalaisesta lääketieteestä. Me ajattelemme usein kiinalaisen lääketieteen olevan yhtenäinen oppi mutta näin ei kuitenkaan ole. Kiinalainen lääketiede on muuttunut ajan kuluessa ja hoitoperinteet saaneet uusia muotoja. Jotkut käsitteet ovat säilyneet muuttumattomina noin 2000 vuotta, esimerkiksi nykyisinkin käytetään vanhaa, luonnonkäsitteistä lähtöisin olevaa ammattisanastoa mutta itse kiinalainen lääketiede on saanut paljon uutta sisältöä esimerkiksi modernin tutkimustyön myötä.

Kiinassa, Japanissa ja Koreassa kirjat määriteltiin vain lääketieteen alle riippumatta hoitomuodoista: ei tehty usein eroa kiinalaisen tai länsimaisen lääketieteen välille. Kaikkea ihmisen hoitoon liittyviä tietotaitoja arvostettiin ja pyrittiin opiskelemaan mahdollisimman laajasti. Lääkärit erikoistuivat jo Tang-kaudella (600-luvulla) tiettyihin vaivoihin lääketieteen kentän ollessa niin laaja aiheiltaan. Ehkä parhaiten kiinalaisesta lääketieteestä tuntemamme akupunktio on ollut vain osa Kiinan historiallista lääketiedettä. Ennen vuotta 1911 kirjoitetuista noin 5000 teoksesta akupunktiota käsitteli vain 152 teosta. Muuten kirjallisuudessa käsiteltiin yrttejä ja ruokaa, tiettyjä vaivoja ja lääketieteen osa-alueita, eri hoitomuotoja ja ihmisen rakennetta. Erityisesti yrttilääkintä on ollut yksi suosituimmista hoitomuodoista Kiinassa.

Huángdi Neijing, Keltaisen Keisarin Sisätautiopin Klassikko. Kuva: Google.

Kiinalainen hoitoperinne siirtyi pitkään aikansa kulttuurille tyypillisesti mestarilta oppilaalle tai isältä pojalle. Klassisessa kirjallisuudessa korostuu teoreettinen ote hoitamiseen. Eri kansanluokat (oppinut eliitti, maallikkoharjoittajat) harjoittivat lääketiedettä omalla tavallaan ja teoriat ja käytännöt poikkesivat toisistaan. Esimerkiksi ilmasto, elintavat ja varallisuus muovasivat käytäntöjä ja yrttireseptien sisältöjä.

Silkkitien kukoistuskausi oli Tang-dynastian aikana 600-700 eaa. Sen myötä Kiinaan saapui buddhalaisuuden ja intialaisen lääketieteen, ayurvedan vaikutuksia. Vuonna 443 perustettiin ensimmäinen valtiollinen lääketieteellinen koulu, joka valtiontuen loputtua kuitenkin suljettiin pian. Vuonna 581 aloitti toimintansa lääketieteellinen akatemia, jonka koulutukseen sisältyi muun muassa akupunktiota, hierontaa ja moksibustiota.  Vasta 1100-luvulla tulivat ensimmäiset säädökset lääkärin ammatista suojelemaan lääkärin nimikettä. Silti itseoppineet ja sukulaiset hoitivat perhepiireissä toisiaan. Myös luostareissa tarjottiin buddhalaisuudelle tyypillisesti hyväntekeväisyytenä parannusmenetelmiä vielä 1800-luvulla.

Yrttirohdosten valmistusta. Kuva: Google.

Uudenlainen lääketiede (länsimainen lääketiede) saapui Kiinaan lännestä 1800-luvun lopulla. Uudet teoriat haastoivat 1900-luvulla kiinalaisen lääketieteen ja länsimaisen lääketieteen teoria ja opit omaksuttiin koulutuksiin. Etenkin moderni kirurgia ja antibiootit olivat ylivertaisia kulkutautien hoidossa. Kiinan johtajan, Mao Zedongin vuonna 1958 aloittaman Suuren harppauksen (taloudellinen ja sosiaalinen suunnitelma) myötä kiinalaista lääketiedettä pyrittiin modernisoimaan ja yhdistämään länsimaisen lääketieteen kanssa. Uudistusten myötä koulutuksiin kuului isosti myös länsimainen lääketiede. Nykyisin kiinalainen lääketiede on osa katkeamatonta kulttuuriperintöä, jota tutkitaan modernin tieteen keinoin niiltä osin kuin se on mahdollista. Kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu isona osana yksilön oma kokemus hoidoista ja tätä on mahdotonta mitata ja verrata tieteellisin keinoin.

Kuva: Google.

Nykyisin Kiinassa mielletään kiinalainen lääketiede usein joko perinteiseksi kiinalaiseksi lääketieteeksi (Traditional Chinese Medicine eli TCM), joka on pitkälti Maon Suuren harppauksen yhteydessä systematisoitu ja yksinkertaistettu muoto akupunktiosta, moxibustiosta ja yrttilääkinnästä. TCM:n lisäksi toinen kiinalaiseksi lääketieteeksi mielletty muoto on oikeastaan moderni lääketiede (Chinese Medicine eli CM) molekyylibiologioineen, magneettikuvineen ja verikokeineen, jossa taustalla vaikuttaa voimakkaasti filosofinen viitekehys ja perinteisten lääkeaineiden tutkiminen. Suomessa kiinalaisen lääketieteen pohjana on usein uudistettu perinteinen kiinalainen lääketiede.

Kiinalaisen lääketieteen käsitteiden ja ajatusten ymmärtäminen vie oman aikansa. Toisaalta jotkut käsitteet on helpompi ymmärtää kuin länsimaisessa lääketieteessä. Kiinalaisen sananlaskun mukaan ”pitkäkin matka täytyy aloittaa yhdellä askeleella.” Kysy, jos et ymmärrä. Älä oleta, jos et tiedä.

 

Lähteet:

Kirjallisuus: Denis Vinokur: Terveyden kiinalainen käsikirja ja Tuli, Maa, Vesi – Hyvinvointia kiinalaisesta lääketieteestä

Stefan Chmelik (suomennos Petra Oliveira): Kiinalaisten rohdosten salat – Avain terveyteen ja tasapainoon

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian opetusmateriaalit (referoitu)

Ei savua ilman tulta: moksibustio/ moxa – varhaisin hoitomuoto

Alkuun haluan todeta, että älä kokeile moksibustiota itseksesi kotikonstein, erityisesti paloturvallisuussyistä ja ettei sinulle tule palovammoja!!! Kysy ehdottomasti koti-ohjeet mahdollisiin hoitoihin ammattilaisilta ja saat myös vinkit laadukkaisiin moxavälineisiin. Turvallisuus ennen kaikkea.

Tässä ensimmäiseksi reilun neljän minuutin videoesittely moxasta havainnollistamaan millainen hoitomuoto on kyseessä (englanniksi).

Kuten monilla muillakin kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoilla, myös moksibustiolla on pitkä historia, se on yksi varhaisimmista hoitomuodoista. Moksibustio (moxa) on mahdollisesti alkanut nuotiolla lämmittelystä ja haavojen polttamisesta. Varhaisimmat todisteet moxan käytöstä ovat Shang-dynastian ajalta (noin 1600 eaa. – 1046 eaa.) Moxa on osa akupunktiota.

Moxassa kuumennetaan akupunktiopisteitä, neuloja tai meridiaaneja ja pyritään aktivoimaan meridiaanikanavan tai pisteen toimintaa. Moxa on koettu vahvistavana ja elinvoimaa lisäävänä. Akupunktio taas on ollut enemmän säätelevä tekniikka. Itse koen moxaushetken hyvin rentouttavana lämmön tunteen levitessä laajemmin koko kehoon. Erityisen miellyttävä tunne jos paleltaa. Moxattava alue voidaan myös hieroa auki ja moxata päälle (moxan vaikutus menee syvemmälle pehmytkudokseen).

Moxaa ei suositella jos on kuumetta (joitakin pisteitä voidaan silti käyttää). Migreenistä kärsivillä niskan ja yläselän moxaus voi laukaista migreenikohtauksen. Kortisonia käytettäessä tuntoaisti saattaa olla huono moxattavalla alueella, joten näkyviä merkkejä ihossa tarkkaillaan enemmän. Kehon tulehdustiloissa voidaan käyttää moxaa mutta tulineula on usein parempi vaihtoehto. Tulineulasta kirjoitan enemmän kun olemme käyneet tämän tekniikan läpi koulussa.

Korvan moxausta hiilellä.

Terveyttä ylläpidettäessä moxausta voidaan tehdä 1 kerta per viikko ja ”ongelmatilanteissa” tätä useamminkin. Moxausaika on yleensä 15-30 minuuttia ja riippuen moxan tarkoituksesta moxausta voidaan tehdä useasti samanakin päivänä. Sinulle saa tulla hoidon aikana lämmön/ kuumotuksen tunne mutta EI polttavaa tunnetta. Hoitajasi voi myös tunnustella hoitoaluetta varsinkin kun alueella alkaa näkyä punertavuutta. Moxaa voidaan tehdä päästä varpaisiin ja sen vaikutukset saattavat tulla enemmän viiveellä kuin akupunktion. Pään alueella esimerkiksi korvan ja leuan moxaa voidaan käyttää apuna purema- ja kuulo-ongelmiin. Pienet suhinat yksittäisissä hiuksissa eivät haittaa mutta moxatessa varotaan tottakai hiuksia. Moxaan itseäni lähinnä kotona kylpyhuoneessa tai tiloissa, jotka on helppo tuulettaa. Toivottavasti minulla joskus olisi myös toimitila, jossa voisin kuitenkin tehdä sekä tulimoxausta että tulikuppausta lasikupeilla.

Nykyisin perinteisintä tulimoxaa käytetään vähemmän sillä esimerkiksi monissa toimitiloissa on tiukat paloturvallisuussäännökset. Moxa jättää jälkeensä usein hieman savun tuoksua tai voimakkaampaa pujon tuoksua, jota voidaan myös polttaa moxauksessa. Tulimoxa korvataan nykyisin usein sähkömoxalla, infrapunalampuilla tai laserilla tehdyllä moxalla.

Kiinalaisessa perinteessä yksi pitkäikäisyyden salaisuus on moxa: sillä on koettu olevan useita vahvistavia ja suojelevia ominaisuuksia käytettäessä sitä erityisesti stimuloimaan tiettyjä pisteitä vatsan ja jalkojen alueella. Moxibustio tehdään joko suorana moxana tai epäsuorana moxana. Näistä lisää seuraavaksi.

Moxausta koulussa. Kuvissa mustia hiilimoxia, pujosta tehty moxasikari ja hiilipikkumoxa. Pikkumoxa polven alapuolella saa palaa loppuun asti. Jos pikkumoxaa siirretään tai se otetaan pois sen palaessa, käytetään pihtejä etteivät sormet pala.

Suora moxa

Isompia moxakartioita ja moxavillaa. Kartioissa on tarrapinta juuressa, jonka avulla ne on helppo kiinnittää iholle.

Suoramoxassa käytetään erityistä moxavillaa (villojen laaduissa on eroja), siitä tehtyjä jyväsiä tai pieniä kartioita poltetaan suoraan iholle. Tällöin kyseessä on arpeuttava suoramoxa. Jos moxajyviä poltetaan suoraan iholle, alueelle jää palojälki ja usein pieni arpi. Jyviä voidaan käyttää esimerkiksi sormien moxauksessa. Suora moxa polttaa ja tuntuu monista epämukavalta, ainakin aluksi. Ensimmäisten jyvien jälkeen iho ei enää tunne polttamista samalla tavalla. Suoramoxa voidaan tehdä myös niin, että moxakartio on iholla, mutta se otetaan heti pois, kun se alkaa polttaa. Tämä toistetaan useamman kerran.

Neulamoxa villalla.

Neulamoxassa neulaan kiinnitetty moxavilla tai moxasikari kuumentaa palaessaan neulaa: ensisijaisena tavoitteena on stimuloida ja vahvistaa Qi:tä (energian/ hapen kulkua kehossa) eikä niinkään saada kuumuutta kehoon.

Epäsuora moxa

Epäsuora moxa on miellyttävämpi tapa stimuloida pisteitä. Tavoitteena on avata meridiaanikanavien virtausta (pääkanavia on 12) ja varmistaa tasainen kierto niissä. Tarkoitus ei ole kuumentaa kehoa vaan muuntaa kehon kosteutta ja kylmyyttä sekä tehdä pehmytkudokset joustaviksi.

Epäsuoraa moxaa käytetään paljon napamoxassa (napamoxasta lyhyesti alempana).

Epäsuoraa moxaa tehdään useimmiten väliaineen kanssa, jolloin moxan lämpö siirtyy iholle jonkin väliaineen kautta. Yleisimmin käytetään suolaa, inkivääriä ja valkosipulia. Valitulla väliaineella saadaan vaikutettua haluttuun lopputulokseen. Tästä lyhyesti seuraavaksi.

Inkivääri- ja valkosipulimoxa

Inkivääristä tai valkosipulista leikataan muutaman millin paksuinen lastu, johon tehdään pieniä reikiä veitsellä tai haarukalla. Lastu asetetaan iholle pisteen päälle ja sen päälle asetetaan moxakartio/ villaa. Tätä poltetaan, kunnes tulee polttava tunne, jolloin kartio poistetaan. Kartioita poltetaan aina tietty määrä tai kunnes on havaittavissa punoitusta ja kostumista iholla. Tavoitteena on poistaa kehon kosteutta ja kylmyyttä. Valkosipuli lämmittää enemmän ja hoitaa hieman eri tavalla kuin inkivääri.

Valkosipulimoxaa on käytetty myös tuberkuloosin hoidossa: tässä hoidossa tosin ei käytetä tulta ja valkosipulia käytetään selän puolen pisteissä navan sijasta.

Suolamoxa

Napamoxa: suolakiteitä, päällä inkiväärilastu ja päällimmäisenä palamassa moxavillaa, jota lisätään tarvittaessa tuntemusten mukaan.

Suolamoxa vai napamoxa? Suolaa käytetään yleensä navan moxaamiseen. Napa täytetään suolakiteillä ja sen päälle laitetaan leikattu lastu tuoreesta inkivääristä. Tätä pistettä käytetään usein ruuansulatusvaivojen, tunneperäisten vatsavaivojen ja epämääräisten pahoinvointien hoitoon. Napamoxa sopii myös uupumukseen ja synnytyksen jälkeiseen voimattomuuteen. Napamoxa saattaa aiheuttaa voimakkaan tunnevyöryn. Lapsilla vaivoja on hoidettu moxaamalla navan ympärillä olevia akupisteitä.

Napamoxa on erittäin käytetty hoitotapa. Alun videon loppupuolella myös napamoxa.

Moxasikari ja hiilimoxa

Hiilimoxat ovat noin 10 senttiä pitkiä ja lämpötila poltettaessa nousee 800 asteeseen.

Moxasikari on yleisin tapa tehdä epäsuoraa moxaa eli ei polteta mitään suoraan iholla. Sikari on usein tehty pujon sukulaiskasvista nimeltä Artemisia argyi. Pujoa voi kerätä myös itse ja kuivattaa: pujomme sopii erinomaisesti moxaukseen. Kuivatusta pujosta tehdään moxavillaa, jota kääritään erikokoisiksi sikareiksi. Sikari sytytetään ja sen etäisyyttä ihosta vaihdellaan jokaisen tuntemusten mukaan: iholle tulee punertava kohta ja tietysti lämpö tuntuu kehossa. Pujossa itsessään on useita hyödyllisiä vaikutuksia oikein käytettynä: sitä voidaan käyttää esimerkiksi apuna kuukautiskipuihin, astmaan ja yskään.

Hiilimoxa/ puikko on savuton versio moxasikarista tai -kartiosta. Hiilen palamisesta ei synny varsinaista savupilveä mutta savun tuoksua saattaa jäädä leijailemaan ilmaan. Tämä moxa soveltuu kuitenkin paremmin käytettäväksi monissa paikoissa kuin esimerkiksi moxasikari, josta tulee palokaasuja. Palava hiilipuikko tuodaan stimuloimaan lähelle haluttuja pisteitä: hiilen lämpötila voi nousta 800 asteeseen eli lämpöä riittää!

Hiilimoxaa voidaan tehdä myös suoramoxana, jossa hiilikartiot tai pienet hiilijyvät ovat pienen korokkeen päällä ja ne kiinnitetään suoraan iholle. Hiili saa palaa loppuun asti.

Moxalaatikko

Moxalaatikoiden sisälle voidaan laittaa joko moxavillaa, hiiliä tai moxasikarin pätkiä palamaan. Laatikko laitetaan esimerkiksi selän päälle tai kädessä pitäviä laatikoita liikutellaan meridiaanikanavien yläpuolella. Näin saadaan lämmitettyä laajempi alue kerralla. Moxalaatikoita käytetään enemmän Kiinassa (ks. tämän postauksen alussa oleva video: myös moxalaatikko nähtävissä).

Moxassa on mielestäni paljon samoja piirteitä kuin suomalaisessa saunassa vaikka se onkin erilainen tapa hoitaa: lämpöä, kuumotusta, joskus pukkaa superpaljon hikeä, rentoutumista, apua kehon vaivoihin ja hyvän olon tunteen leviämistä koko kehoon.

 

Lähteet: Kiinalaisen lääketieteen Akatemian opetusmateriaalit (referoitu) ja omat muistiinpanoni lähiopetuksessa

Tuina – kiinalainen hieronta

Hieronta on maailman vanhimpia hoitomuotoja, yli 5000 vuotta käytetty manuaalisen terapian muoto. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomuotoihin kuuluu terapeuttinen Tuina-hieronta. Tui tarkoittaa työntämistä ja na tarttumista ja kiinni pitämistä. Tuina-hieronta on ollut itselleni ehkä haastavin hoitomuoto ja olen siitä ottanut käyttööni (ainakin toistaiseksi) lähinnä akupainantaa, niskan ja pään alueen käsittelytekniikoita sekä vatsan alueen hierontaotteita. Osa Tuinan hierontaotteista rasittaa mielestäni esimerkiksi sormien niveliä ja ranteita, joten vältän näitä tekniikoita. Olen kokenut olevani enemmän kiinni ”länsimaalaisessa” hieronnassa (mikä varmasti on hyvin luonnollistakin ollessani urheiluhieroja) ja sen otteissa: sively, pusertelu, hankaus, täristys, ravistelu ja taputtelu. Toki Tuinan tekniikoissa on paljon myös samoja elementtejä kuin klassisessa hieronnassa.

Eat. Sleep. Massage. Repeat.

Hierontaan tullaan usein päänsärkyjen, lihaskireyksien ja -kipujen vuoksi sekä rentoutumaan henkisesti ja fyysisesti. Hieronnalla voidaan helpottaa myös ruuansulatushäiriöitä ja arpikudosten aiheuttamaa ”pinkeyttä” pehmytkudoksessa. Jotkut käyvät hieronnassa useamman kerran kuukaudessa ja jotkut harvemmin. Käyntimäärät ovat yksilöllisiä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hierontaa ei tehdä jos olet kipeä, sinulla on esimerkiksi flunssa/ kuumetta (= tulehdustila kehossa ja hieronta saattaa pahentaa olotilaa), ihosi on rikki tai huonokuntoinen (infektio/ haavainen) tai sinulla on tuore vamma hieronta-alueella (palovamma, paleltuma, iso lihasrepeämä). Otathan yhteyttä etukäteen, jos et ole varma hieronnan sopivuudesta sinulle.

Omat asiakkaani usein sanovat niska-hartiaseudun hieronnan jälkeen, että tuntuu siltä, kuin taakka olisi pudonnut harteilta ja jäänyt hierontapöydälle. Hierojana koen manuaalisen hoidon lisäksi tärkeäksi myös kuuntelemisen taidon. Työni ei ole arvostella sinun ajatuksiasi vaan ennemminkin olla ulkopuolinen ihminen, jolle voit kertoa luottamuksellisesti omia ajatuksiasi ja tuntemuksiasi.

Kuva: corpus-anima.nl

Hierontaa voidaan yhdistää akupunktion kanssa: neuloituksella lievitetään ensin esimerkiksi lihaskireyksiä ja kiputiloja ja sen jälkeen hierotaan samalta alueelta. Tuinan hierontaotteilla edistetään erityisesti Veren ja Qin (energian/ hapen) kiertoa kehossa, avataan meridiaanikanavia, poistetaan Kylmyyttä ja rentoutetaan sekä kehoa että mieltä. Hoidon pituus määräytyy kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Joskus käsittely on hyvin lyhyt neuloituksen päätteeksi. Tuinassa eri hierontaotteilla on omat nimensä, kuten Rou fa ( =pyörittävä rou eli vaivaaminen) ja Mo Fa ( =pyörittävä sivelyhieronta). Eri otteita käytetään eri alueilla ja osa niistä on kevyempiä ja osa taas napakampia, samoin kuin klassisessa hieronnassa.

Akupainanta

Akupisteitä. Kuva: Terveyden kiinalainen käsikirja

Akupainannalla vaikutetaan akupisteiden kautta energian (hapen) kulkuun kehossa. Vaikutus ei kohdistu vain painettavaan lihakseen vaan myös syvempiin kudoksiin ja sisäelimiin. Akupisteet ovat ihon pinnassa olevia pisteitä meridiaanikanavien varrella. Näitä pisteitä myös hierotaan, neuloitetaan, kupataan, Gua shataan, hoidetaan sähköstimulaatiolla, laservalolla yms.

Akupisteiden kautta hoidetaan vaivoja paikallisesti, etäpisteiden kautta ja suoraan oireisiin vaikuttavien pisteiden kautta. Esimerkiksi nuhaa hoidettaessa paikallispisteet ovat nenän vieressä. Etäpisteet valitaan kiinalaisen lääketieteen meridiaani- ja sisäelinteorian mukaisesti: esimerkiksi raajoista hoidetaan muun muassa sisäelimiä ja aistielimiä. On osattava valita oikeat pisteet ja stimuloitava niitä oikealla tavalla: tarkasti, painamalla, pyörittämällä ja sopivalla voimakkuudella. Akupainannan ei tarvitse olla pitkäkestoista, jo 1-2 minuuttiakin riittää. Käytän jonkin verran Gua sha-kampoja pisteiden painamiseen, säästääkseni sormieni niveliä.

Pari pistettä mainitakseni esimerkiksi Du20 päälaella rauhoittaa mieltä, auttaa pään vaivoihin ja unettomuuteen sekä korkeaan verenpaineeseen. Tätä pistettä hieron lähes aina jos käsittelen päätä asiakkaan ollessa selinmakuulla. Yintang piste taas kulmakarvojen välissä tuo apua päänsärkyihin, unettomuuteen, stressiin sekä silmien ja nenän vaivoihin. Hyviä hoitopisteitä on paljon.

Akupisteiden sijainti

Kuva: Google.

Akupisteitä etsittäessä kiinalaisessa lääketieteessä käytetään cun-yksikköä. Cunin pituus vaihtelee yksilön anatomian mukaisesti, esimerkiksi osalla meistä on pidemmät jalat ja toisilla taas pidemmät kädet, joten cun-mitat suhteutetaan jokaisen kehon anatomian mukaisesti. Sijainteja etsittäessä käytetään usein maamerkkejä apuna, esimerkiksi lapaluiden reunat, suoliluu lantion/ pakaran alueella), polvilumpio, hiusraja, kulmakarvat… Mittanauhana käytetään sormia ja koko kämmentä hoidettavan asiakkaan käden koon mukaisesti.

 

 

 

Lähteet: Kiinalaisen lääketieteen Akatemian opetusmateraalit (referoitu) ja omat muistiinpanoni lähiopetuksessa

Kirjallisuus: Denis Vinokur: Terveyden kiinalainen käsikirja

Kiinakupla

Tätä kirjoittaessani olen ollut juuri juoksukuplassa (luetaan: lukenut juoksuaiheisia blogeja) ja hiihtokuplassa seuratessani tänään päättyviä maastohiihdon MM-kisoja. Tähän hetkeen sopii siis Kiinakupla täydentämään kolmanneksi. Tässä kuplassa on lyhyt Kiina-Suomi sanakirja kiinalaisen lääketieteen käsitteistä ja vastaan muutamiin asiakkailtani tulleisiin kysymyksiin kiinalaisesta lääketieteestä.

Nauti vaikka kuppi lemppariteetäsi ja rentoudu lukemaan 🙂

Mitä tarkoittavat:

YinYang-symboli. Yin & Yang ovat toistensa vastakohtia täydentäen toisiaan. Ne ovat riippuvaisia toisistaan ja muodostavat kokonaisuuden, jossa ne myös rajoittavat toisiaan. Yinin & Yangin avulla voidaan tutkia ja selittää elämää. Kiinalainen filosofia ja tiede ovat käyttäneet näitä jo parin tuhannen vuoden ajan. Kuva: Google.

Yin & Yang = ”Koko maailmankaikkeus on Yin ja Yang-voimien värähtelyä. Koko maailma tietää mikä on kaunista, ja silloin on rumakin tullut esille. Kaikki tietävät mikä on hyvää, ja silloin pahakin on tullut määritellyksi. Siksipä olevainen ja olematon luovat toisensa. – Samoin edellyttävät toisiaan käsitteet vaikea ja helppo, pitkä ja lyhyt, korkea ja matala, sävelmä ja sävel, edellinen ja jälkimmäinen.”

Yin ja Yang käsitteet ovat varmasti tulleet monille vastaan ja kuvassa oleva pyöreä YinYang-symboli on tuttu. Mutta mitä näillä tarkoitetaan? YinYang-symboli sisältää kaksi toisiinsa kietoutunutta voimaa jatkuvassa liikkeessä: kummassakin on pisaran verran toista sisällään. Yhdessä ne muodostavat ykseyden täydellisen muodon. Ne karkoittavat ja vetävät toisiaan ja ovat täysin riippuvaisia toisistaan. Kiinalaiseen kulttuuriin ja ajattelutapaan on juurtunut kiinalaisten filosofien teoria kahdesta vastakkaisesta elementistä, joiden avulla voidaan kuvata, kuinka asiat toimivat suhteessa toisiinsa. Musta Yin ja valkoinen Yang ilmentävät maailmassa tapahtuvien ilmiöiden molempia puolia: esimerkiksi maskuliininen ja feminiininen, kuuma ja kylmä, kirkas ja pimeä, kesä ja talvi… Mikään ei ole neutraalia vaan toinen hallitsee tietyn hetken. Mikään ei ole koskaan täysin Yin tai Yang vaan kaikkeen liittyy niiden välinen jännite.

Kiinalaisessa lääketieteessä tätä teoriaa sovelletaan eri yhteyksissä, esimerkiksi neuloituksissa. Ihminen on terve, kun Yinin ja Yangin välillä vallitsee tasapaino. Sairastuessaan ihminen on epäharmonisessa tilassa. Kehossa voi olla neljä erilaista tasapainotilaa, esimerkiksi jos Yiniä on liikaa ja Yangia normaalisti, on Yinin liiallisuustila (=kiinalaisen lääketieteen diagnostiikkaa). Anatomisesti kehossa etuosa, alasosa, sisäpuoli ja Veri ovat Yin (edustaa feminiinisyyttä). Takaosa, yläosa, ulkopuoli ja Qi ovat Yang (edustaa maskuliinisuutta). Yin on kehomme Kylmyyttä, rauhallisuutta, kosteutta, hitautta ja aineellisuutta. Yang taas ilmenee kehossamme Kuumana, levottomana, kuivana, nopeana ja aineettomana. Paranemisessa Yin on rauhoittavaa, esimerkiksi vähentäen Yangia tulehdustiloissa. Kehon liiallista Kylmyyttä voidaan tasapainottaa lämmittävillä Yang-ruuilla (esimerkiksi kypsennetyillä ja mausteisilla ruuilla).

Esimerkiksi akupunktiolla, kuppauksella ja tietynlaisella ruokavaliolla voidaan siis hoitaa ja vaikuttaa kehon erilaisiin Yin tai Yang-tuntemuksiin/ ongelmiin: Kuumuuteen, Kylmyyteen, sisäelinten hyvinvointiin (sisäelimet jaetaan myös Yin- tai Yang-sisäelimiin), ruuansulatusongelmiin yms. Diagnostiikka muodostuu ihmisen kokonaisvaltaisesta havainnoinnista, tuntemuksista ja haastattelusta: kaikkien Yin- ja Yang-puolien huomioimisesta.

Qin merkki kiinalaisessa kalligrafiassa. Kuva: Google.

Qi = Monissa lähteissä Qi käännetään usein energiaksi tai luonnonvoimaksi. Itse pidän sanasta elämänvoima. Opiskelukaverini toi esille myös Qistä puhuttaessa sanat liike, elämä ja solutietoisuus. Qitä voi kuvata länsimaalaisittain ilmana kehossamme, joka kulkeutuu keuhkojen kautta verenkiertoon. Tämä Qi kiertää kehossamme happena, hiilidioksidina, typpenä ja muina kaasuina: aineenvaihdunnan perustana ja ylläpitäjänä. Kun Qi on sopusoinnussa kehossamme, se edistää sekä ylläpitää terveyttämme ja tuntemuksiamme omasta hyvinvoinnistamme ja onnellisuudestamme. Kärjistettynä terve Qi koostuu hyvästä unenmäärästä ja ravinnosta, liikunnasta ja oikeanlaisesta hengityksestä: sinun henkilökohtaisesta hyvinvoinnistasi että kehosi ja mielesi ovat tasapainossa.

Kuumuus, Kosteus, Kuivuus, Kylmyys ja Tuuli = Miten säätekijät liittyvät kiinalaiseen lääketieteeseen? Ulkoisista sairauden aiheuttajista käytetään nimikkeitä, jotka ovat edellä mainittuja säätekijöitä. Ihminen on osa luontoa, ei erillisenä tai sen yläpuolella. Säätekijät vaikuttavat ihmiseen ja tunkeutuesssaan kehoon ne ilmentävät samaa logiikkaa kuin mitä ne ilmentävät luonnossa. Monet tutut asiat, kuten heikkoustilat, lihaskrampit, tulehdukset ja turvotukset kuvataan säätekijöillä perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. Jos Qi ja Veri ovat vahvoja kehossamme, ulkoisten tekijöiden on vaikea tunkeutua kehoomme.

Jos esimerkiksi kehossasi on Kuumuutta ennestään, olet alttiimpi myös ulkoisen Kuumuuden aiheuttamille vaivoille. Liiallinen Kuumuus kehossa viittaa yliaktiivisuuteen ja rasitukseen. Kuumuus lisää kehossa liikettä, Kuivuutta, ärsytystä ja punaisuutta. Ulkoinen Kuumatekijä voi aiheuttaa Kuumuutta kehoomme mutta Kuumuus voi kasaantua myös kasautuvista tunteista, trauman seurauksena ja ravinnosta. Kehossamme Kuumuus on rauhattomuutta, tulehduksia, janoa, huonoa lämmönsietokykyä, kuumottavia tuntemuksia, tummaa virtsaa ja usein ummetusta. Kuumuuden poistaminen kehosta voi olla haastavaa koska useampi tekijä voi aiheuttaa sitä. Apua voi saada esimerkiksi neuloituksista, tasapainottamalla ruokavaliota (syö vaikka viilentäviä ruokia, kuten tiettyjä hedelmiä ja marjoja) ja rauhoita kehoasi (esimerkiksi levolla).

Mitä opintoihimme sisältyy?

Opintoihimme kuuluu myös anatomian opiskelua. Kuva äitini retrosta anatomian kirjasta, jota olen käyttänyt apuna myös omissa opinnoissani, sekä hierojakoulussa että nykyisissä opinnoissa.

Lyhyesti: laajasti kiinalaisen lääketieteen historiaa, teoriaa eri aihepiireistä ja käsitteitä, anatomiaa & lääketieteen perusopintoja, kaikki kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluvat hoitomuodot (Gua sha, kuppaus, moxaus, Tuina-hieronta/ akupainanta ja akupunktio), sisätautioppia kiinalaisittain ja länsimaisittain, Qigongia (terveys/ hyvinvointiliikuntaa), ravinto-oppia, näyttökoe ja jokainen tekee kirjallisen lopputyön valitsemastaan aiheesta. Toivottavasti muistin listata suurinpiirtein kaiken 🙂

Hoitomuotoja harjoittelemme koulussa, Eiran sairaalassa klinikallamme (jossa vastaanotamme potilaita ohjaajien valvonnassa), koulun ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa, omatoimisesti kotona ja osa myös omassa työssämme, jos meillä on oma toiminimi. Opintojen aikana käsitellään myös yrittäjyyttä ja omaa hyvinvointiamme hoitajina: mitä voin tehdä että voin itse paremmin ja jaksan auttaa muita?

Tarkastelemmeko ihmiskuvaa eri tavalla ja miten kiinalainen lääketiede näkee/ kokee ihmisen?

Kiinalaisessa lääketieteessä kehon ja mielen yhteys ovat tärkeitä ja tähän liittyy myös omat teoriansa joiden kautta ihmistä tarkastellaan. (Esimerkiksi Viiden elementin tai vaiheen teoria. Kirjoitan tästä teoriasta myöhemmin tarkemmin). Ei ole olemassa ehdotonta yhtä näkökulmaa ihmisestä vaan kaikki on tulkittavissa erilaisista näkökulmista. Ymmärtääkseen kiinalaista lääketiedettä ja ihmiskuvaa on ehkä hyvä unohtaa länsimaisen lääketieteen kategorinen ajattelu.

Esimerkiksi jo sisäelimiä tarkastellaan kiinalaisessa lääketieteessä eri tavoin kuin länsimaissa ja kaikkeen liittyvät vahvasti henkinen puoli ja aistielimet. Pelkästään perinteisen kiinalaisen lääketieteen pohjalta ei voida kertoa maksan rakenteesta mutta voidaan ymmärtää Maksan, turhautumisen ja ruoansulatuselimistön välisistä suhteista: selvitetään ja ymmärretään sairauksien takana olevia tekijöitä. (Kiinalaisessa lääketieteessä sisäelimet kirjoitetaan isolla kirjaimella erotukseksi länsimaalaisen lääketieteen sisäelinten ymmärryksestä).

Mitä eroa on kiinalaisen lääketieteen akupunktiolla ja lääketieteellisellä akupunktiolla?

Löydät vastauksen täältä, aiemmasta blogipostauksestani.

Akupunktiovälineistö on muuttunut vuosituhansien kuluessa: ennen järeämpiä neuloja käytettiin myös paiseiden puhkomiseen.

Minkälaisia akupunktioneulat ovat?

Pisimmät neulat ovat noin mustekynän pituisia (10 senttiä pitkiä).

Monilla saattaa olla mielikuva akupunktioneuloista paksuina neuloina (vertaa esimerkiksi paksumpiin kanyyli- tai injektioneuloihin). Ei, ei ja EI! Neulat ovat hyvin ohuita, alle millimetrin paksuisia: pääasiassa 0,15 mm-0,35 mm paksuisia ja pituudeltaan 25 mm-100 mm eli isoimmat neulat ovat noin 10 senttiä pitkiä. Neulat on valmistettu pääosin kirurgisesta jousiteräksestä. Valittavan neulan pituus riippuu neuloitettavasta alueesta ja neuloitettavan kehon anatomiasta (esimerkiksi rasvakudoksen määrästä). Neulat ovat aina steriilejä, kertakäyttöisiä neuloja, jotka laitetaan käytön jälkeen neulasäilöön (usein muovipurkkiin tai -pulloon). Täydet neulasäilöt viedään apteekkiin tuhottaviksi.

Akupunktioneulat ovat hyvin ohuita: 0,15-0,35 mm. Kuvassa olevissa neuloissa pinkki yläosa on muovia.

Voinko tulla neuloitukseen vaikka en usko akupunktioon?

Kyllä voit. Toki avoin mieli vastaanottaa usein hoidot paremmin, oli kyseessä sitten akupunktio, fysioterapia, osteopaatilla käynti tai mikä tahansa hoitotapahtuma. Eri asia on, mitä ongelmaa hoidetaan, ja kuinka monta hoitokertaa vaaditaan, ennen kuin voidaan arvioida hoidon vaikutuksia täysin. Esimerkiksi allergianeuloituksia täytyy tehdä vähintään 10 kertaa. Yksi neuloituskerta ei riitä. Toisaalta kipuneuloituksissa apua voi saada jo ensimmäisellä kerralla.

Kuinka monta akupunktiopistettä on?

Akupunktiopisteiden määrä vaihtelee eri lähteissä mutta WHO (Maailman terveysjärjestö) on virallisesti hyväksynyt 361 akupunktiopistettä. Jokaisella pisteellä on yleensä päätehtävänsä lisäksi useita muita käyttötarkoituksia.

Sattuuko akupunktio?

Juupaseipäs. Kaikki on yksilöllistä. Neulan mennessä ihon läpi saattaa tuntua pieni ”kipunipistys” ja esimerkiksi jalkaterissä ja varpaissa tietyt neulat saattavat nipistää enemmän hetken (ei ole rasvakudosta pehmittämässä). Jos itselläni on ollut viipyilevämpää kipua neuloituskohdissa, kipu on ollut heikkoa, jomottavaa kipua ja saattanut hävitä kokonaan neuloituspisteen alueelta ja vaihtaa paikkaa kehossa ja sitten hävitä kokonaan. Kipu ei ole kuitenkaan ollut koskaan häiritsevää. Akupunktion tuomat tuntemukset ovat siis yksilöllisiä. Sinä kerrot hoitajallesi omista tuntemuksistasi ja hoitajasi toimii sen mukaisesti: esimerkiksi muuttaa neulan syvyyttä tai tarvittaessa ottaa neulan vaikka kokonaan pois.

 

Lähteet: Kirjallisuus:

Denis Vinokur: 1) Terveyden kiinalainen käsikirja ja 2) Tuli, Maa, Vesi – Hyvinvointia kiinalaisesta lääketieteestä

Stefan Chmelik (kääntänyt Petra Oliveira): Kiinalaisten rohdosten salat – Avain terveyteen ja tasapainoon

Elina Hytönen: Lohikäärmeen lääketiede – Kiinalaisen lääketieteen perusteet

Härän vuosi 2021- 牛

Viime vuoden viimeinen blogikirjoitukseni sisälsi ”12 teesiäni” – unelmiani onnellisuudesta (Ikigaista) ja ajatuksiani vuodesta 2020. Kiinalaista uuttavuotta juhlistettiin reilu viikko sitten, joten haluan aloittaa vuoden 2021 kirjoittamalla kiinalaisesta uudestavuodesta. Ah, mitä tarinoita ja perinteitä 🙂 Jos meidän kalenterivuotemme uusi vuosi ei alkanut hyvin, nyt on toinen mahdollisuus aloittaa alusta kiinalaisen kalenterin mukaan.

Härän vuosi 2021. Kuva: kiinalainenuusivuosi.fi

Tiedätkö kiinalaisen horoskooppisi? Kiinalaisessa horoskoopissa on 12 eläinmerkkiä, jotka toistuvat 12 vuoden sykleissä. Jokaisella vuodella on oma horoskooppieläimensä, jonka ominaisuuksien uskotaan heijastuvan vuoden tapahtumiin ja sen aikana syntyneiden ihmisten luonteeseen. Itse olen Rotta, joka on horoskooppimerkeistä ensimmäinen: vuosi 2020 oli siis aikamoista myllerrystä ja aloitti uuden 12 vuoden syklin! Härkä on merkeistä toinen eli vuosi 2021 on härän vuosi. Rajumpi rotan vuosi on vaihtunut härän periksiantamattomuuteen: mennään läpi vaikka harmaan kiven ja sen eteen tehdään töitä! Härkä-ihmiset ovat sekä fyysisesti että henkisesti eloisia ja valppaita. Heidän kanssaan on yleensä helppo tulla toimeen. He voivat silti olla sangen itsepäisiä sekä vihaavat epäonnistumista ja vastustusta. Härkä-ihmiset pitävät yksinäisyydestä, eivätkä erityisemmin nauti sosiaalisesta elämästä. Toisaalta he kuitenkin saattavat takertua ympärillään oleviin ihmisiin. Härän vuoteen liittyvät myös uskollisuus, rehellisyys ja luottamus. Harkinta ja asioiden syvällinen pohdinta ovat tärkeitä ja itsestään huolta pitäminen: hidasta tahtia, jos energiasi karkaa joka suuntaan.

Erilaisia rahakuoria. Kuva: Google.

Kiinalainen uusivuosi 

Kiinalaisen uudenvuoden eli kevätjuhlan merkitys ja ajankohta ovat vaihdelleet Kiinan eri dynastioiden mukaan. Alun perin juhla merkitsi sadonkorjuun juhlaa, jolloin kokoonnuttiin kiittämään ja palvomaan jumalia ja esi-isiä. Han-dynastian aikaan (206 eaa.–220 jaa.) juhla merkitsi kevään alkamista, kun taas eteläisten ja pohjoisten dynastioiden aikaan (420 jaa.–589 jaa.) kevätjuhla-termillä viitattiin koko kevään aikaan. Vuoden 1911 vallankumouksen jälkeen juhlan alkamisajankohta vakiintui Xia-dynastialta (2070 eaa.–1600 eaa.) periytyvän kuukalenterin ensimmäiselle päivälle eli talviseisauksen jälkeisen toisen uudenkuun päivälle. Näin ollen päivämäärä liikkuu gregoriaanisessa kalenterissamme vuosittain tammikuun viimeisen viikon ja helmikuun viimeisen viikon välillä.

Kevätjuhlalla ei tarkoiteta niinkään ilmojen lämpenemistä vaan ehkä ennemminkin valon lisääntymistä. Tietyt perinteet, kuten vanhan karkoittaminen uuden tieltä ja hyvän onnen toivottaminen tervetulleeksi kuuluvat rituaaleihin myös nykyisin. Juhlallisuuksiin kuuluu punainen väri (ilon ja onnen väri, kuten meillä jouluna) esimerkiksi lyhdyissä ja punaiset rahakuoret, joita annetaan ylipäänsä ystäville, perheenjäsenille ja tutuille karkoittamaan demoneja. Kuoret ovat yksi tärkeimmistä osista kiinalaisessa kulttuurissa ja osa monia juhlallisuuksia ja toisten muistamista. Ruuti on yksi neljästä suuresta kiinalaisesta keksinnöstä (muut ovat paperi, kompassi ja kirjapainotaito). Raketit ovatkin osa juhlia, sillä myös niiden paukkeen uskotaan karkottavan pahoja henkiä ja demoneja.

Leijona- ja lohikäärmetanssit kuuluvat olennaisesti kiinalaisiin vuotuisjuhliin. Lohikäärme on kiinalaisille positiivinen hahmo – sateen jumaluus – jonka suosiollisuudesta maanviljelys on täysin riippuvainen (ks. blogini ensimmäinen kirjoitus, lyhyesti myös lohikäärmeestä). Siksi lohikäärmehahmon osallistuminen vuotuisjuhlien ohjelmaan on ollut tärkeää. Leijona, joita Kiinassa ei koskaan ole oikeina esiintynyt, on puolestaan suojelushahmo.

Uudenvuoden kuvien tekeminen on Kiinassa noin kolmesataa vuotta vanha kansantaiteen traditio. Juuri ennen uuttavuotta ihmiset liimaavat niitä kotiensa seinille ja ulko-oven pieliin suojelemaan kotia pahoilta hengiltä sekä tuomaan onnea, yltäkylläisyyttä ja pitkää ikää.

Kiina on iso maa ja alueellisia eroja löytyy mutta uudenvuoden ruokapöydässä on usein paperikääreisiä makeisia, hedelmiä, tottakai teetä (kenties punaista) ja mykyjä (dumplings). Kala pöydässä kuvastaa vaurautta ja hedelmistä esimerkiksi persikka tuo onnea ja pitkäikäisyyttä. Symbolit ja yhdessäolo ovat tärkeitä.

Kiinalaisen horoskoopin 12 eläinmerkkiä. 12 vuoden syklin aloittaa rotta ja se päättyy sikaan. Kuva: express.co.uk

Lopuksi kaikki eläinmerkit ja taru niiden synnystä

Kun Siddhartha Gautama (buddhalaisuuden perustaja) oli siirtymässä maanpäällisestä elämästään nirvanaan hän halusi tavata eläimet ja kutsui nämä luokseen seuraavaksi päiväksi. Hän halusi asettaa kaksitoista ensimmäiseksi saapunutta eläintä kunkin suojelemaan nimikkovuottaan.

Eläinten oli päästäkseen Siddhartha Gautaman luokse ylitettävä joki. Ensimmäisenä joen rantaan saapui härkä (tai vesipuhveli), jonka oli helppo uida joen ylitse. Kuitenkin juuri härän astuessa veteen hyppäsi vikkelä rotta sen selkään. Ystävällisellä härällä ei ollut mitään vapaamatkustajaa vastaan. Kun härkä sitten oli astumassa vastarannalla joen törmälle loikkasi rotta kevyesti rannalle ensimmäisenä. Näin rotasta tuli kiinalaisen horoskoopin ensimmäinen eläinhahmo ja härästä toinen.

Kuva: Google.

Vahva tiikeri ui joen yli kolmantena ja ketterä jänis löysi neljäntenä eläimenä reitin joen yli loikkimalla kiveltä toiselle sekä tuulen sopivasti eteen tuomia ajopuita käyttämällä. Lohikäärme olisikin päässyt vastarannalle helposti ensimmäisenä, mutta pysähtyi matkalla tekemään sateen kuivuuden vaivaamalle maalaiskylälle ja puhalsi ajopuita jäniksen käpälien eteen joessa. Lohikäärme oli siis viides.

Hevonen laukkasi kepeästi joen yli, mutta viekas käärmepä oli kietoutunut sen kavion ympärille ja saapui vastarannalle kuudentena. Hevonen oli seitsemäs. Lammas (tai vuohi), apina ja kukko ylittivät joen yhdessä tukkilautalla ja tulivat rannalle kahdeksantena, yhdeksäntenä ja kymmenentenä. Koira unohtui pesemään joessa turkkiaan ja ui rannalle yhdentenätoista. Mukavuudenhaluinen sika oli pysähdellyt matkalla syömään ja ottamaan ruokalevot saapuen siksi viimeisenä näistä kahdestatoista eläimestä.

Miksi kissa ei kuulu kahdentoista eläinhahmon joukkoon johtuu siitä, että uneliaana eläimenä se oli pyytänyt ystäväänsä rottaa herättämään itsensä aamulla kun matkaan lähdettäisiin. Rotta ei innostuksissaan muistanutkaan herättää kissaa ja näin kissa ei kuulu kahdentoista horoskooppieläimen joukkoon. Tästä vihastuneina kissat ovat siitä lähtien vihanneet rottia.

Lähteet: kiinalainenuusivuosi.fi

Instagram: Teemaa – Tea Shopin | Tea Housen livekeskustelu kiinalaisesta uudestavuodesta

Ikigai – unelma onnellisuudesta

Japanilaisten mukaan meillä kaikilla on oma Ikigai, tekemisen ilo. Iki tarkoittaa elämää ja gai olemisen tarkoitusta. Miksi jotkut ihmiset tietävät mitä tahtovat ja ottavat elämästä kaiken irti, kun toiset jämähtävät avuttomina paikoilleen? Pitääkö täällä vain antaa ajan kulua vai onko minulla tai sinulla tärkeämpikin tehtävä maailmassa?

Mikä on sinun elämäsi tarkoitus? Olen tänä vuonna miettinyt paljon elämäni risteyskohtia ja kuinka moni asia on vaikuttanut valintoihini ja tapahtumien kulkuun. Kuinka intuitio ja päätös ovat ohjanneet tiettyyn suuntaan. Tänä vuonna maailma on omalla tavallaan ollut pysähtynyt mutta samalla on tapahtunut paljon. Kulunut vuosi on haastanut meitä eri tavoin.

Risteyskohtia elämässäni on ollut kolme: kaksi niistä erityisen merkittäviä. Näihin kahteen risteyskohtaan liittyy iloa enemmän vihaa, pettymystä, surua ja ikävää. Toisaalta ne ovat vahvistaneet ja tiedän ettei selkärankani katkea helpolla.

2020 on ollut poikkeuksellinen vuosi mutta ei risteyskohta itselleni. Varmasti jokainen meistä on kuitenkin tarkastellut asioita tänä vuonna omasta näkökulmastaan. Mikä on muuttunut? Mikä ei ole muuttunut? Minkä kenties pitäisi tai ei pitäisi muuttua elämässämme?

Itselleni tämän vuoden teesinä on ollut ajatus ”aina voisi olla pahemmin mutta myös paremmin”. Olen ollut useammin kiitollinen monista asioista kuin miettinyt sitä, mitä minulla ei juuri nyt ole tai mitä en ole voinut tehdä/ saavuttaa. Olen oppinut olemaan armollisempi itseäni kohtaan. Minulle tämä vuosi on antanut enemmän kuin ottanut. Ravistellut hyvällä tavalla vaikka tottakai toivon että maailmanmyllerrys helpottuisi pian. Oravanpyörään en silti suostu palaamaan. Kuormittumista oli jo ennen tätä vuotta liikaa.

Vaikka asiat ovat tärkeitä, niin kaikkein tärkeimpiä ovat mielestäni kuitenkin ihmiset. Kun elämään tulee tosi draamaa, asiat pelkistyvät. On vain tärkeimmät: elämä, terveys ja ystävät. Kun maailma menee yhä hullumpaan suuntaan, ainoa lääke yksilötasolla on välittää ja rakastaa. Sillä ei maailmanpolitiikkaa muuteta, mutta se voi muuttaa oman elämän ja välittyä näin laajemminkin. Sen tärkeämpää ei ole kuin ihmisistä välittäminen. En tiedä mitä jäisi jäljelle jos unohtaisimme ihmiset ympärillämme.

Kuukauden kuluttua yritykseni täyttää 5 vuotta. Tunnen suurta iloa ja onnea siitä, että olen päässyt tähän asti ja toivon että paljon on vielä edessä. Olen levollinen tulevaisuuden suhteen ja uskon että mahtavia seikkailuja tapahtuu. Meille kaikille.

Tänä vuonna olen lukenut paljon vahvojen naisten kokemuksista ja halusin koota alle joitakin poimintoja heiltä sekä omia ajatuksiani siitä, miten koen asiat yrittäjänä, ihmisenä ja opiskelijana juuri nyt. Ehkä tässä on jotain mihin sinäkin voit tarttua uuden vuoden edessä. Osa elämän tarkoituksista, palasia Ikigaistani.

1. Älä työnnä maailmaa pois. Tartu siihen.

Maailmaan tarttuminen ei välttämättä vaadi sitä, että matkustaa kauas. Se tarkoittaa, että näkee muutakin kuin vain sen, mikä on nenän edessä.

2. Huomaa, kun on aika lähteä uuteen suuntaan.

On hyvä, jos ihmisellä on herkkyys nähdä, kun elämässä tulee risteyskohta. Silloin pitää uskaltaa alkaa seurata tietä uuteen suuntaan. Kuitenkin houkutuksia ja tarjouksia tulee matkan varrella paljon. On tärkeää osata sanoa myös ei.

3. Onnistu.

Katso minne olet menossa. Älä katso sinne minne et. Et sinä aja autoakaan tuijottamalla ojaan.

4. Älä pelkää.

Monet asiat ovat pelottavia, kun niitä miettii etukäteen ja jälkikäteen. Kun ne tapahtuvat, pelolle ei ole aikaa. Siksi ei kannattaisi pelätä.

5. Älä kiirehdi asioiden toteutumista.

Asiat, joiden toteutumista odottaa malttamattomana, tapahtuvat juuri oikeassa aikataulussa. Usein sen huomaa vasta jälkeenpäin.

6. Aloita maailman parantaminen läheltäsi.

On helpompi kirjoittaa ylevä ajatus kuin kokata illallinen tai tiskata astiavuori. Läheisten avun tarpeeseen on vaikeampi vastata kuin kaukana olevien. Voi luvata ja suunnitella suuria asioita, mutta maailman parantaminen pitäisi aloittaa läheltä.

7. Luovu tärkeilemisestä.

Jokaisella on oman elämänkokemuksensa kautta annettavaa muille. Ihmisten välinen suhde ei koskaan ole sellainen, että joku on pelkästään autettava tai alainen. Pitää olla nöyrä ja ottaa vastaan se, mitä muilla on annettavaa. Ihmisiä pitää kuunnella.

8. Uneksi suuria. Visioi isosti.

Mieti, mikä olisi parasta, mitä voisi tapahtua. Ajatuksillasi luot todellisuutta.

9. Tee yhdessä.

Luo ympärillesi huipputiimi tai verkostoidu oikeiden ihmisten kanssa. Tai hanki ainakin sparraaja tai mentori. Yksin olet yksin.

10. Tee aina parhaasi.

Kuitenkaan unohtamatta kuka olet ja miksi olet.

11. Kiitä.

Erityisesti yrittäjänä koen välillä itseni riittämättömäksi ja tekemättömät työt stressaavat. Kiitollisuus auttaa näkemään, mikä on hyvin ja mitä olen jo saanut aikaiseksi.

12. Näe seikkailu.

Elämässä on kaaria. Asiat vaikuttavat toisiinsa. Kun valitsee jotakin, siitä seuraa jotakin. Elämä ei ole mitä tahansa. Se on sitä ihmeellisempi seikkailu, mitä vanhemmaksi tulee.

 

Vuoteen 2021 uusin ajatuksin ja tavoittein.

Hyvää uutta vuotta!

-Jenni

Lähde: Kirjallisuus: IKIGAI – Pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain

Pappi, lukkari, talonpoika, KUPPARI…

Mitä nuo ympyräjäljet ovat? 2016 Rio De Janeiron olympialaisissa yhdysvaltalainen uimari Michael Phelps kohahdutti jälleen: 6 mitalia (3 henkilökohtaista ja 3 viestiuinneista). Kaikkien aikojen menestynein olympiaurheilija (yhteensä 28 mitalia olympialaisista) sai median huomion myös ”kohumenetelmällä” eli pyöreillä jäljillä ympäri kehoaan: uintien välillä palautumista ja aineenvaihduntaa tehostettiin kuivakuppauksella. Kuppauksella on saatettu myös ennaltaehkäistä vammoja usean kisasuorituksen välissä ja menetelmänä se ei väsytä/ häiritse hermostoa, kuten esimerkiksi toistuva, jatkuva manuaalinen käsittely.

Suomessa kuppauksen eri muodot ovat hieman harvinaisempia urheilijoiden keskuudessa. Ehkäpä koska tarkempi tutkimusdata kuppauksen vaikutuksista urheilussa vaatisi useita vertailuryhmiä ja useamman vuoden tarkastelujakson. Tiettyyn pisteeseen asti voidaan kerätä tutkimusdataa, mutta kuten kaikissa hoidoissa, on huomioitava, että jokaisen hoidettavan yksilöllistä tuntemusta on mahdotonta verrata muiden tuntemuksiin. Yleisurheilijoista MM-mitalistimme, pituushyppääjä Tommi Evilä on kertonut hyödyntäneensä kuivakuppausta matkustamisen jälkeen aktivoidakseen imusuonistoa (ylimääräinen neste pois kehosta) ja nopeuttaakseen palautumista. Evilä hyödynsi urheilu-urallaan kuivakuppausta myös selän rentouttamiseen.

Aiemmin tänä vuonna minun oli katsottava Madventuresin Rikun ja Tunnan Suomi-seikkailuja ja erityisesti jakso, jossa käytiin Turun Forum Saunassa iilimatohoidossa ja perinteisessä verikuppauksessa. Forum sauna on perustettu jo 1926 ja sattumalta sijaitsee nykyisin 500 metrin päässä omasta kodistani. Kun olen kerännyt vielä hieman rohkeutta, varmasti menen kokeilemaan myös perinteistä verikuppausta, ja kirjoitan kokemuksestani. Todella monet ovat ylistäneet perinteistä verikuppausta ja sen tuomaa hyvää oloa. Haaveenani on tulevaisuudessa itsekin tehdä perinteisintä verikuppausta.

Perinnehoidot ovat mielestäni todella kiehtovia ja ennen kaikkea tarjoavat rauhoittumista hektiseen elämään. Aina ei tarvitse eikä pidä kiirehtiä. Toisaalta hoidot voivat tuoda nopeasti apua, kuten yllä olevissa urheilija-esimerkeissä.

Kuppauksen historiasta

Kuppaus on maailman vanhimpia tutkittuja hoitomuotoja. Vanhimmat tunnetut merkinnät kuppauksesta ovat vuodelta 3300 ennen ajanlaskumme alkua muinaisen Mesopotamian alueelta. Kiinassa vanhimmat tunnetut kirjoitukset kuppauksesta ovat Ching-dynastian ajoilta yli kahden vuosituhannen takaa. Kuppausta aloitettiin käyttämään muun muassa hermo- ja lihaskipujen vähentämiseen, flunssan karkoittamiseen ja keuhkotuberkuloosin (pitkittyneen yskän) hoitamiseen. Kiinalainen alkemisti Ge Hong käytti kuppaussarvia märkivien rakkojen ja haavojen hoidossa.

Kiinasta kuppaus kulkeutui Eurooppaan 1200-1300-luvuilla. Suomessa kuppaus on tunnettu 1400-luvulta lähtien ja ensimmäiset kirjatiedot löytyvät 1500-luvun puolivälistä. Tällöin Mikael Agricola kehoitti rukouskirjansa kalenterissa talonpoikia kuppauttamaan itsensä ennen toukotöitä. Nykyisin perinteistä verikuppausta tekevät pääosin koulutetut kupparit ja hierojat.

Lasikupit lämmitetään tulella ennen iholle laittamista    että saadaan kudosta nostava alipaine kuppeihin. Lasikupit sopivat sekä kuiva- että märkäkuppaukseen.

Kuppaus kiinalaisittain

Kiinalaisessa lääketieteessä kuppausta ja akupunktiota käytetään usein toisiaan täydentävinä hoitoina. Akupunktion tavoin myös kuppauksessa pyritään säätelemään elimistön omien rauhoittavien ja kipua lievittävien hormonien (endorfiinien) eritystä. Kuppausta on kahta laatua, kuiva- ja mikro/ märkäkuppausta eli veretöntä ja verellistä kuppausta. Yleisin hoitotapa on jättää kupit paikalleen hoidettavalle alueelle 5-20 minuutiksi, riippuen hoidettavasta ongelmasta ja kehoon muodostuvista jäljistä.

Hoitoajassa huomioidaan myös potilaan yleiskunto. Lapsille, vanhuksille ja heikon yleiskunnon omaaville lyhyempi hoitoaika kuin nuorille, aikuisille tai vahvan yleiskunnon omaaville. Akuutit vaivat tarvitsevat yleensä pidemmän ja tiheämmin suoritetun hoidon kuin pitkittyneet, krooniset vaivat.

Voimakasta imua kupissa käytettäessä metodi on dispersoiva (heikentävä/ poistava vaikutus) ja hyvin kevyellä imulla kuppausta voidaan käyttää myös tonifioivana (vahvistavana) metodina.

Yleinen suositus on, että mahdolliset kuppausjäljet olisivat hävinneet pois ennen seuraavaa hoitokertaa.

HUOM! Kuppaukseen pätevät melko samat hoitorajoitukset kuin hierontaan: esimerkiksi rikkinäistä tai haavaista, tulehtunutta ihoa ei käsitellä tai jos olet helposti verta vuotava (hemofilia, leukemia) kuppausta ei tehdä. Huomioithan, että jos sinulla on runsaasti karvoitusta esimerkiksi jaloissa, selässä ja käsivarsissa, suosittelen ajamaan karvat pois muutama päivä ennen kuiva- ja liukukuppausta. Kupit eivät välttämättä tartu karvaiseen ihoon kiinni ja liu’uttaminen on mahdotonta.

Erilaisia kuppauskuppeja.

Kuivakuppaus

Kuivakuppauksessa ihoon ei tehdä haavoja, vaan kipeiden kohtien päälle asetetaan kuppeja, esimerkiksi lasi-, muovi-, kumi- tai silikonikuppeja, joita pääasiassa käytetään nykyisin. Alunperin on käytetty eläinten sarvia ja perinteisesti bambusta tehtyjä kuppeja, joita keitetään yrttiseoksissa. Tarvittaessa kuppien sisälle voidaan laittaa magneettinavat tai akupunktioneuloja lisästimuloimaan kipupisteitä. Kupit kiinnitetään iholle usein painamalla kuppia kasaan, palavan vanun/ tulen tai ilmapumpun avulla, jolloin kupin sisälle muodostuu alipaine. Paine vetää pintaan vanhaa, stagnoitunutta verta ja kuona-aineita, mistä pintaverenkierto pystyy siirtämään ne poistoon elimistöstä luonnollisella tavalla hikoilun ja virtsaamisen kautta. Kuppaus tuo uutta verta ja happea hoidettavalle alueelle sekä rentouttaa ja auttaa lihaksia palautumaan esimerkiksi urheilusuorituksen jälkeen.

Liukukuppaus

Liukukuppauksessa kuppeja liu’utetaan iholla (tarvittaessa niitä jätetään myös paikoilleen). Liukukuppaus vaatii aina iholle öljyn (tai rasvaa) auttaakseen kuppien liukumista. Käytän itse liukukuppauksessa pääasiassa kookos-, auringonkukka- tai valkoöljyä (sopii erityisen herkälle iholle). Liukukuppauksessa sinun on kerrottava tuntemuksistasi hoidon aikana, sillä kuppien imua sekä liikkeen nopeutta säädellään tuntemustesi mukaan.

Liukukuppaus voi olla kivuliasta ja siksi on tärkeää löytää sopiva imu ja nopeus. Yleensä hitaampi kuppien liu’uttaminen on kivuttomampaa. Mitä paksumpi kupin reuna on, sen miellyttävämpi tunne iholla usein on. Kuppien liikuttamiseen on omia tekniikoita, kuppeja ei esimerkiksi vedetä vaan työnnetään ja kuppeja ei paineta kehoa vasten niitä liikutettaessa. Kuppeja ei liikuteta selkärankaa pitkin tai selkärangan yli muuta kuin niskassa olevan akupisteen Du14 ja alaselässä olevan Du4 akupisteen yli kun siirrytään käsittelemään selän toista puolta.

Flash- ja neulakuppaus

Flash-kuppausta käytetään usein epätasaisilla alueilla, missä kuppi ei helposti pysy kiinni, kuten isojen nivelten alueilla. Kuppi asetetaan toistuvasti samalle alueelle ja poistetaan heti. Kuppeina käytetään lasikuppeja, jotka lämmitetään tulella ennen ihokosketuksia.

Neulakuppauksessa akupisteeseen asetetaan ensin neula ja kuppi asetetaan neulan päälle niin, että se jää kupin sisään. Neulat eivät saa olla liian pitkiä etteivät ne kosketa kupin pohjaa ja mahdollisesti mene syvemmälle ihoon. Keuhkojen alueella tätä tekniikkaa ei käytetä ollenkaan: mahdollisen ilmarinnan riskiä ei oteta.

Mikro/ märkäkuppaus

Ihoon tehdään esimerkiksi lansetilla tai akuvasaralla pieniä vuotokohtia, minkä päälle kuppi asetetaan edistämään verenvuotoa.  Kuppien poistamisen jälkeen mahdollinen verenvuoto tyrehdytetään kuivalla pumpulilla.

Vuodatettavan veren määrässä huomioidaan potilaan ikä, yleiskunto ja sairauden luonne (onko kehossa liiallisuus- vai vajavuustila). Kiinalaisessa lääketieteessä verta vuodatetaan vähän per kuppi verrattuna perinteiseen märkäkuppaukseen, jossa kuppeihin saattaa kertyä verta huomattavasti isompi määrä.

Kuppausta käytetään muun muassa

 • Flunssan ja yskän hoidossa
 • Ummetukseen
 • Niska-hartiaseudun ja alaselän kipuhin
 • Akneen
 • Iskias-hermon aiheuttamiin kiputiloihin/ kireyksiin
 • Kuukautiskierron häiriöihin
 • Jne.

Liukukupataan tietyt alueet ja mahdollisesti jätetään kuppeja paikoilleen tiettyihin akupisteisiin. Saatetaan myös käyttää muita hoitometodeja lisänä, kuten akupunktiota tai kiinalaisen lääketieteen moxausta (lämpöhoito).

Kuppauksen vaikutukset ja edut (listattuna yleisimmät, eri lähteissä mainittuja)

 • Lievittää kiputiloja koko kehossa (lihasjännitys)
 • Vilkastuttaa verenkiertoa –> aineenvaihdunta ja hapen määrä kudoksissa kasvavat
 • Rentouttaa. Stressin vähentyminen vaikuttaa positiivisesti myös ruuansulatuselimistön toimintaan.
 • Stimuloi hengitystä (keuhkot) lievittäen esimerkiksi yskän ja flunssan oireita
 • Vähentää tulehdustilaa kudoksissa nopeuttaen parantumisprosessia
 • Detox-pisteiden (kehon puhdistuspisteet) kuppauksella toksiinien poistamista kehosta (esimerkiksi ruokamyrkytyksessä, lääkejäämät, homealtistus…)
 • Apua iho-ongelmiin, kuten aknen hoitoon (avaa ihohuokosia ja vilkastuttaa pintaverisuonten verenkiertoa) ja kosmeettisen selluliitin vähentämiseen (vaatii pitkäjänteistä, päivittäistä kuppausta…)
 • Ryppyjä veks! Kuppaus edistää neste/ lymfa- ja happikiertoa tehokkaasti myös kasvoilla (poistaa turvotusta) ja edistää ihon uusiutumista. Ihosi vanhenee kauniisti luonnollisella tavalla 🙂
 • Hoitaa ruuansulatus/ vatsaongelmia, kuten ripulia, ruokahaluttomuutta, mahakipuja ja -kramppeja (kuukautisiin liittyvät ongelmat)
 • Arpikudoksen hoitoon (Itse käytän arpikudosten alueella BellaBambin erityistä ”arpikuppia”, jossa kuppiin muodostuva alipaine ei ole liian voimakas arpikudoksen alueella/ läheisyydessä, erityisesti jos arpikudos on melko uutta).

Kuppausjäljet kertovat kehosi tilasta

Kuiva- ja liukukuppausjäljet kertovat, mistä ongelma johtuu (onko kyseessä lihaskireys, vanha trauma, lihasspasmi, toksiineista johtuva ongelma, kehoon tunkeutunut ulkoinen taudinaiheuttaja, hermostoperäinen ongelma…), ongelma-alueen tarkan sijainnin ja ongelman vakavuusasteen.  Esimerkiksi jos kudoksessasi on stagnoitunutta verta, kuona-aineita tai toksiineja, iho-alueelle jää jälkiä.

Mahdolliset jäljet ovat vaarattomia ja häviävät useimmiten 3-7 päivässä, mutta jos olet esimerkiksi mustelmaherkkä, saattaa jälkien häviämiseen mennä pidempikin aika. Esimerkiksi pilkulliset jäljet kertovat kuumuudesta ja toksiineista kehossasi. Jätän loput jäljet mysteereiksi. Tule kokeilemaan kuiva- ja liukukuppausta niin saat kuulla lisää jäljistä ja kehosi tilasta 😉

Patogeeniset tekijät (tauteja aiheuttavat tekijät, kuten kuumuus, kylmyys, kosteus) tunnistaa iholta palpaation (kosketuksen) avulla (kuppien poisottamisen jälkeen) ja saadaan arvokasta lisätietoa muiden hoitostrategioiden muodostamiseen (esimerkiksi akupunktio tai kiinalaisen lääketieteen lämpöhoito, moxaus).

Kuppausjäljet näyttävät hurjilta mutta käsittely tuntuu miellyttävän tehokkaalta. Hoidoissa EI rikota ihoa, eikä rikkinäistä tai tulehtunutta ihoa käsitellä.

 

Olen kuivakupannut itseäni nyt pidemmän aikaa viikoittain, erityisesti jos päänsärky on ilmoitellut itsestään: niska-hartiaseudun kupeilla päänsäryn tunne on lähtenyt pois noin 10 minuutissa ja en ole tarvinnut särkylääkettä. Sopii mulle! Lisäksi tällä hetkellä käytän kuivakuppausta osahoitona käsivarsieni lihasten ja lihaskalvojen avaamiseen muiden hoitojen rinnalla (hieronta, paineaaltohoito, moxaus ja osteopaatin käsittelyt).

Lähteet: Suomen Kupparit ry. ja Kiinalaisen lääketieteen Akatemian opetusluento

Kirjallisuus:

O. Hänninen, R. Piilo, S. Piippo, P. Tuohimaa ja P. Vertanen: Perinnehoitojen verhottu tieto

Mary Conrad: The basics of dry cupping

Amanda Fleck: Dry Cupping Healing

Gua sha 刮痧

Gua sha-kampoja eri materiaaleista. Käytän itse pääasiassa jadekivestä, ruusukvartsista ja meripihkasta valmistettuja kampoja. Kalan muotoinen kampa on tällä hetkellä suosikkini.

Gua sha-hoitoja olen tehnyt viimeisten reilun kahden kuukauden aikana paljon. Viikoittain käy uusia ja nykyisiä asiakkaitani kokeilemassa tätä kaapimista erilaisilla hoitokammoilla/ lastoilla (itse käytän sanaa kampa). Tällä hetkellä trendinä voisi sanoa olevan kosmeettinen kasvoguashaus, josta voi saada apua esimerkiksi akneen, kasvojen alueen lihasten rentouttamiseen, kasvojen turvotuksen vähentämiseen ja ihon pintaverenkierron aktivoimiseen ja parantamiseen. Kosmeettinen kasvoguashaus ja perinteinen koko kehon Gua sha ovat kuitenkin kaksi erilaista hoitoa.

Aknen lisäksi omat asiakkaani ovat kertomansa ja kokemansa mukaan saaneet Gua shasta apua myös migreeniin, ylipäänsä päänsärkyihin, lihaskipuihin, purentalihasten kireyksiin, levottomiin jalkoihin ja koko takaketjun kireyksiin (alaraajojen kireyksiin/ aineenvaihdunnan häiriöihin). Osa on kokenut Gua shan miellyttävänä erityisesti pitkäaikaisissa lihaskireyksissä: käsittelyn jälkeisenä päivänä lihaksissa ei ole ollut jälkisärkyä.

Oma ensimmäinen Gua sha-kokemukseni 2017 oli erittäin kivulias ja kiinalaisen lääketieteen opinnot aloitettuani kuulin, että näin ei olisi saanut olla. Käsiteltävä alue saattaa olla kipeä/ arka aluksi mutta tarkoitus ei ole satuttaa hoidon aikana vaan poistaa kipua jo hoidon aikana ja löytää sinulle parhaimmalta tuntuva käsittelyvoimakkuus.

Voi viedä hetken tottua ajatukseen että ihon kaapiminen hoitokammalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointiasi mutta Gua shalla on pitkä historia Itä-Aasiassa. Aloitan siis lyhyesti Gua shan historiasta ja tämän jälkeen voit lukea muun muassa hoidon vaikutuksista kehoomme.

Isompia Gua sha-kampoja (kivisiä) voidaan lämmittää vesihauteessa kädenlämpöisiksi, noin 40-45 asteisiksi ja käsitellä esimerkiksi etu- ja takareisiä (isompia lihasalueita).

Historiaa lyhyesti

Gua shaa on joidenkin teorioiden mukaan käytetty alunperin koleran hoidossa (=bakteeriperäinen ohutsuoleen keskittyvä sairaus, joka aiheuttaa rajua ripulia). Koleraan liittyy voimakas nestehukasta johtuva kehon sinertyminen ja raajojen kylmyys. Raajoja ja kehoa on koleratapauksissa lämmitetty hankaamalla. Myös antiikin Kreikassa hankausta lihaksiin käsillä, ilman öljyä tai öljyllä, käytettiin lievittämään kiputiloja.

Todennäköisesti Gua sha on kehittynyt hieronnasta. Kiinalaiset lääkärit alkoivat käyttää Gua shaa ja kirjoittaa siitä vasta Míng-dynastian aikana (1368-1644). Gua sha-kammat olivat alunperin kivestä ja luusta.

Gua shaa ei mainita vanhoissa kiinalaisissa klassikkoteksteissä, (kuten taas akupunktio mainitaan), mutta se on pitkään ollut kansanperinteen tuntema hoitomuoto, jota edelleen käytetään esimerkiksi flunssan ja lihaskipujen hoidossa. Tarkat tiedot Gua shan alkuajoista ehkä puuttuvatkin juuri siksi, että sitä tekivät aluksi ns. tavalliset kansalaiset lääkäreiden sijasta ja he eivät kirjoittaneet kirjoja. Suomessa Gua shaa lähimpänä ovat fascia/ lihaskalvokäsittelyt.

Mitä on Gua sha?

Gua tarkoittaa raappaamista ja kaapimista. Sha tarkoittaa näppyläistä sairautta (tai koleraa). Hoidoissa shalla tarkoitetaan ihossa näkyviä jälkiä, jotka kertovat, mikä ongelma kehossa on. Jos jälkiä ei tule, tämä ei tarkoita sitä, että hoito ei ole tehokas: aina ei vain tule jälkiä. Lähes koko keho voidaan guashata päästä varpaisiin ja erityisesti teräväkulmaisemmilla kammoilla voidaan stimuloida myös kehon akupisteitä (kuten myös akupunktioneuloituksissa tai kuppauksessa). Yleisesti voidaan sanoa Gua shan tarkoituksena olevan edistää paikallisten kipualueiden verenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä kiinalaisessa lääketieteessä tunnetun Qin (elämänvoiman) virtausta kehossamme.

Qitä voisi verrata hermoimpulsseihin kehon solujen välillä tai ruokaan energeettisenä/ parantavana tekijänä esimerkiksi sairastuessamme. Eri ruoka-aineet vaikuttavat eri tavalla kehoomme (lue lisää ruoka-aineista ja puolustavasta Qi:stä esimerkiksi aiemmasta blogipostauksestani flunssaan ja kurkkukipuun liittyen). Jos Veri ja Qi eivät kierrä kehossamme, kehoomme kertyy ikäänkuin joki tai virtauksia, joissa vesi seisookin ja ei vaihdu: altistumme stagnaatioille helpommin ja tämä taas johtaa sairastumiseen ja kiputiloihin. Usein esimerkiksi syksyisin Kylmyys ja Tuuli ovat patogeeneja, jotka häiritsevät puolustusjärjestelmämme Qitä ja altistumme herkemmin flunssalle.

Gua sha-kammat

Työvälineinä käytetään erimuotoisia kampoja, jotka ovat usein eri kivimateriaaleja, kuten bian-kiveä, jadea tai ametistia. Kivien materiaaleilla on erityinen merkitys kiinalaisessa lääketieteessä ja kiviterapiahoidoissa. Esimerkiksi ametisti on arvostettu korukivi, jota käytetään myös karkoittamaan päänsärkyjä, migreeniä, unettomuutta, painajaisunia ja riippuvuuksia. Ruusukvartsi taas on rakkauden kivi, joka parantaa haavoittunutta sydäntä sekä tunnetasolla että fyysisesti. Ja tiesittekö, että muinaisuskomusten mukaan ruusukvartsi myös vähentää ryppyjä. Että jos mietitte miten minäkin olen näin siloposkinen 😉 Jokaisella kivellä on siis oma tarinansa ja tarkoituksensa, näistä ehkä myöhemmin lisää.

Kivimateriaalien lisäksi käytän itse tällä hetkellä paljon myös meripihkasta valmistettuja kampoja. Kevyt ja kestävä materiaali. Hoidettava alue/ keho, kampojen muoto ja koko sekä reunojen paksuus (ja joskus materiaali) vaikuttavat kaikki siihen minkä kamman valitsen. Karkeasti voisi sanoa, että mitä isompi lihasalue (esimerkiksi reidet) käsiteltävänä, sitä isompi kampa käytössä. Itse olen pienikätinen, joten usein pienemmät kammat tuntuvat hieman luontevammilta käyttää ja saan niistä paremman otteen.

Gua sha-kammat pestään saippuavedellä jokaisen käyttökerran jälkeen ja desinfioidaan.

Gua sha-hoidot

Hoidon aikana ihon pinta ei mene rikki ja tulehtunutta tai rikkinäistä ihoa ei käsitellä. Kainaloihin ja nivusiin Gua shaa ei tehdä (imusolmukkeita alueilla). Myöskään kaulan aluetta ei käsitellä. Pienistä hiussuonista tulee verta kudokseen mutta tarkoituksena ei ole aiheuttaa mustelmia. Mustelmissa verisuonet rikkoutuvat ja parantumisaika on pidempi. Gua shan käsittelyjäljet saattavat näyttää rajuilta ja aiheuttaa väärinymmärryksiä. Jäljet ovat kuitenkin vaarattomia ja häviävät usein jo muutamassa päivässä ja niiden hävittyä käsittely voidaan toistaa. Lapsille ja iäkkäimmille Gua sha-käsittely tehdään aina kevyesti.

Kudoksia käsitellään liu’uttamalla öljytyllä (tai rasvatulla) iholla kampaa nopein ja hitain vedoin pääasiassa meridiaanikanavien suuntaisesti. Isoilla lihasalueilla (esimerkiksi reidet) hitaampi kivien liikuttaminen on usein miellyttävämpää jos kireyttä on paljon. Hoidon aikana on tärkeää, että kerrot hoitajalle omista tuntemuksistasi (onko kipua: missä kohtaa eniten/ vähiten, tunnetko lämpöä käsiteltävällä alueella yms.)

Gua shaa on perinteisesti käytetty vaivoihin, jotka ovat jääneet kiinalaisen lääketieteen termein Shaoyang-tasolle, eli tasolle sisäisen ja ulkoisen välillä. Sairaus ei ole enää pinnalla, joten ihminen ei koe vilunväreitä. Vaiva ei kuitenkaan ole mennyt syvälle kehoomme. Usein näissä tapauksissa vaivat ovat vaeltelevia ja niiden laatu vaihtelee päivittäin. Myös esimerkiksi ilmanala vaikuttaa tuntemuksiin helposti (Kuumuus, Kylmyys, Tuuli…). Gua shaan voidaan yhdistää samanaikaisesti myös akupunktiohoito.

Lihaskalvojen sijaan kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan coulista, jolla tarkoitetaan kudosta ihon ja lihasten välissä sekä ihohuokosia. Sekä Gua sha että kuppaus vaikuttavat voimakkaasti tähän kudokseen ja avaavat yleisesti koko meridiaanikanavia/ kehoa. Yleensä käsitellään kipualuetta isompi alue: esimerkiksi polvikivuissa käsittelisin ainakin koko etureiden ja mahdollisesti myös pakarat ja alaselän. Vika harvoin on yksistään kivuliaimmalla alueella. Jännealueiden (lihasten kiinnityskohdat) hoito on erityisesti kroonisissa, pitkittyneissä kiputiloissa tärkeää.

En suosittele urheilijoille voimakasta Gua shausta kovan treenijakson aikana tai juuri ennen kisoja. Kudoksille on annettava myös aikaa toipua hoidosta. Kevyttä Gua shausta voidaan tehdä päivittäin, myös juuri ennen kisoja vilkastuttamaan aineenvaihduntaa.

Gua shaa käytetään

 • Poistamaan kuumuutta tai kylmyyttä kudoksista ja verestä (voidaan stimuloida myös tiettyjä akupisteitä halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi)

Kuumuutta tulee kosteuden kertyessä kehoon tai ulkoisista tekijöistä. Gua sha avaa pintaa ja poistaa näin ulkoista kuumuutta. Kylmyys supistaa kudoksia ja hidastaa verenkiertoa. Tämä ilmenee kehossamme lihasten kramppeina, kipuna ja supistumisena. Gua sha lämmittää, avaa supistuneet kudokset, palauttaa verenkiertoa ja poistaa kipua. Verenkierron häiriöissä hoito on usein toistuvaa ja kevyttä.

 • Poistamaan pinnallisempia veren salpaumia ja avaamaan meridiaanikanavia. Myös suonikohjuisia alueita voidaan käsitellä kevyesti.
 • Selluliitin poistamiseen (itse luotan selluliittiasioissa enemmän liikuntaan: tekee superhyvää myös mielelle 🙂 )
 • Nesteaineenvaihdunnan häiriöihin, esimerkiksi jalkojen turvotuksiin. Kevyt Gua sha vaikuttaa erityisesti lymfakudokseen (=imusuoniston imunestevirtaukseen). Kevyessä Gua shauksessa ei saa jäädä pidempiaikaisia käsittelyjälkiä.
 • Hartioiden, niskan, lonkkien ja jalkojen liikkuvuuden hoitamiseen/ lisäämiseen. Gua shalla on helpompi käsitellä tiettyjä alueita kuin kuppauksella (esimerkiksi yläraajoja, alueet nivelten lähellä).
 • Tunne-elämän ongelmiin/ henkiseen taakkaan: tunnepuolen ongelmat usein heijastuvat kehossamme pinnallisina lihasjännityksinä

Gua sha jäljet kertovat…

onko kyseessä pinnallinen, lyhytaikainen pikkuvaiva vai sisäisempi, pitkäaikainen vaiva. Esimerkiksi tummanpunaisissa jäljissä saattaa olla kuumuutta ja veren salpautumista kehossa. Oma värikarttani on usein kertonut veren vähyydestä kehossani.

Lähteet: Kiinalaisen lääketieteen Akatemian opetusluento

Kirjallisuus:

C. Witham: Gua sha

A. Nielsen: Gua sha: A Traditional Technique for Modern Practice

Flunssa ja kurkkukipu kiinalaisittain

Flunssa, influenssa, lentsu, nuhakuume, vilustuminen… iskevät moniin meistä erityisesti syksyisin. Kehomme ollessa ylirasittunut tai stressitilassa, ruokimme sairastumista. Riittävä lepo ja hyvä nestetasapaino ovat erityisen tärkeitä taistelussa flunssapöpöjä vastaan. Muistathan suojata myös pään, niskan, alaselän ja nilkat syysviimoilta.

Monesti kysyessäni asiakkailtani, miten he valmistautuvat talven pimeyteen ja ENNALTAEHKÄISEVÄT flunssaa, vastaukset ovat samantapaisia: en juuri mitenkään, otan vitamiineja (kuten D-vitamiinia) purkista syksyllä/ talvisin (myös minä itse otan) ja kaapit täytetään Finrexinillä. Tuore inkivääri on tosi jees mutta erilaisissa flunssissa myös oireet ovat erilaisia ja hoitotavat näin ollen poikkeavat toisistaan. Inkivääri yksistään ei ole ratkaisu kaikkeen vaikka onkin erinomainen buustaamaan vastustuskykyä.

Testaan parhaillaan Frantsilan Lumme-kukkaterapiatippoja, joita käytetään muun muassa uupumukseen, tasapainottamaan kehoa ja mieltä sekä työnarkomaniaan. Frantsilan tuotteista käytän päivittäin myös esimerkiksi Lohikäärmesalvaa ja silmänympärysvoidetta.

Kiinalaisen lääketieteen mukaan on olemassa kaksi flunssan perustyyppiä oireineen: Tuuli-Kuuma ja Tuuli-Kylmä flunssa. Ulkoinen taudinaiheuttaja tunkeutuu kehoomme ja aiheuttaa flunssan. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen opetuksissa Qi on keskeinen käsite. Sillä viitataan kehossamme vallitsevaan elämänvoimaan. On olemassa erilaisia Qin laatuja, ja Wei Qi on se Qin osa, joka puolustaa kehoa ulkoisilta taudinaiheuttajilta ja jota Keuhkot levittävät kehon pintaan. Jos jollakulla on taipumus vilustua usein, tai sairaudesta toipuminen kestää pitkään, saattaa olla, että Wei Qin toiminta kehossa on heikentynyt. Kehoamme taudinaiheuttajilta suojaavan Wei Qin toimintaa voidaan säädellä ja vahvistaa myös aktivoimalla tiettyjä akupunktiopisteitä, kuten Du14 niskan alueella. Flunssan oireita ja sairastamisaikaa voidaan usein lievittää lisäksi ravinnon avulla. Kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan usein parantavasta ruoasta.*

*Kiinalaisessa lääketieteessä viitataan patogeeneihin ja sisäelinfunktioihin isompina, eri toimintojen kokonaisuuksina ja käytetään yleisesti isolla alkukirjaimella kirjoitettuja sanoja erotukseksi tavallisesta kylmyydestä ja kuumuudesta tai vaikkapa sydämestä ”vain” sisäelimenä.

 

 

Kun ensimmäiset flunssaoireet tuntuvat, lisää kuuman teen tai veden sekaan 20 tippaa auringonhattu-uutetta ja juo kolme-viisi kertaa päivässä. Jos vilustumisoireet hellittävät, tätä kannattaa jatkaa vielä muutamien päivien ajan. Flunssa veks!

Kylmä flunssa

 • Oireet: vastenmielisyys kylmää kohtaan, vilunväristykset, aivastelua, ei janon tunnetta, saattaa olla lievästi kuumetta ilman hikoilua, päänsärkyä, särkyjä ja jäykkyyttä erityisesti niskan alueella, nenän tukkoisuus/ hieman vuotava nenä, lievä kurkkukipu, virtsa on kirkasta ja ohuen valkoisen tai kirkkaan liman eritys. Kurkku saattaa myös kutista. Nämä oireet ovat usein sairauden alkuvaiheessa, jolloin olisi tärkeää hikoilla kunnolla, niin että hiki muuttuu lämpimäksi. Näin oireet voivat kadota tässä vaiheessa jopa kokonaan ennen kuin Kylmä flunssa muuttuu Kuumaksi flunssaksi, kuten usein käy.
 • Vältettävät ruoat: raskaat ja rasvaiset ruoat, maitotuotteet (esimerkiksi maitotuotteet ovat laadultaan viilentäviä, kosteuttavia ja lisäävät liman määrää kehossamme)
 • Näitä on hyvä popsia: inkivääri, valkosipuli, mustapippuri, kaneli (tanko), (kevät)sipulit, mustaseljanmarjamehu, kirsikat, timjami, fenkoli, kamomilla, lakritsanjuuri ja anis. Lämpimät, mausteiset keitot edistävät myös verenkiertoa ja tuovat lämpöä syksyn viileneviin iltoihin.
 • Muuta: Hikoile patogeeni ulos, käy esimerkiksi saunomassa tai ota kuumia suihkuja. Juo paljon kuumia juomia. TOIMI HETI kun tunnistat oireet, seuraavana päivänä voi olla jo myöhäistä ehkäistä flunssa.

Tehokas cocktail on keitetty vesi, johon lisätään raastettuna tuoretta inkivääriä, puolikkaan tai kokonaisen sitruunan puristettu mehu ja muutama ruokalusikallinen hunajaa. Lisää hunaja juuri ennen juomista sillä hunajan teho heikkenee, jos sitä kuumennetaan kauan. Tämän cocktailin voit tehdä kolme-viisi kertaa päivässä, juo heti, lepää ja jos kuumeen tunne ja hiki nousevat pintaan, tämä saattaa edistää paranemista todella tehokkaasti. Samaa cocktailia voit kokeilla myös Kuumassa flunssassa, kun on jo enemmän kuumetta. Pidän tästä cocktailista paljon.

Hunajissa on eroja, itse käytän usein ainakin Ruohonjuuresta löytyvää propolista eli mehiläiskittivahaa, joka on mehiläisten lehti- ja havupuiden silmuista keräämä pihkamainen aine. Sen on todettu sisältävän antiseptisiä aineita. Ulkoisesti sitä käytetään haavojen hoitoon, ihottumiin, sieni-infektioihin ja hyönteisten puremiin.
Propolis tutkitusti auttaa edistämään vastustuskykyä, suoliston terveyttä, tuo apua karhealle kurkulle ja vaikuttaa suotuisasti myös hengityselinten terveyteen. Propolis voi tutkimusten mukaan myös suojata soluja hapettumisvaurioilta ja auttaa kehoa suojautumaan ulkopuolisilta vaikutteilta. Sisäisesti nautittuna propolis tuo avun esimerkiksi kurkkukipuun ja huuliherpekseen.

Kuuma flunssa

 • Oireet: korkeampi kuume, voimakas kurkkukipu, lihassärky, jano tai kuiva suu, päänsärkyä, ärtymystä, hikoilua, nenän tukkoisuus, virtsa on tummaa ja tahmea/ sakea keltainen limaneritys. Äänen käheys.
 • Vältettävät ruoat: lihat, leipä/ vehnä, sokeri, raskaat ruoat, tuliset ruuat ja banaani (lisäävät kuumetilassa limaa kehossamme)
 • Näitä on hyvä popsia: minttu/ piparminttu, krysanteeminkukka, piparjuuri, timjami, voikukka, kaalit, retiisi, oliivit, päärynä, vesimeloni ja juo runsaasti nesteitä. Sitruuna, piparminttu- ja sitruunamelissateet ovat hyviä viilentämään elimistöä.

Voit myös keittää esimerkiksi minttua ja kuivattua krysanteeminkukkaa ja lisätä hunajaa joukkoon. Anna jäähtyä ja juo pitkin päivää.

Alkuvaiheen eli yleensä muutaman päivän jälkeen kaikki flunssat muuttuvat kuumaoireisemmiksi. Tällöin runsasta inkiväärin tai tulisten yrttien (chili, pippuri, timjami…) nauttimista tulisi vähentää. Myös punaisen lihan syöntiä olisi hyvä välttää, kunnes flunssa on kokonaan ohi. Syö kevyemmin.

Kurkkukipu

Anteeksi karkeus, mutta tältähän se tuntuu, kun pöpöt jylläävät. Varsinkin tänä syksynä. Kiinalainen Yin & Yang edustettuna mukin ja teepussin ’viisauksissa’ (Compassion is the fountain of forgiveness).

Voi johtua useista tekijöistä: kuten flunssasta, tulisen ruoan syömisestä tai liiallisesta äänenkäytöstä.

Vältä näitä: tuliset ruoat, alkoholi, tupakka, kuumennetut rasvat, sokeri ja kahvi

Näitä on hyvä popsia: Oliivi, viikuna, sitruuna, porkkana, selleri ja ananas. Kaikenlaisiin kurkkukipuihin on mustaseljanmarjamehu erinomainen apu. Lisäksi voi nauttia ratamouutetta, salviaa ja propolista (mehiläiskittivahaa) ja kurlata suolavedellä. Laajakirjoisten maitohappobakteereiden käyttöä kannattaa lisätä koko kurkkukivun/ flunssan ajan.

Hyvää helpotusta yskään saadaan yrteistä kuten timjamista, piparmintusta, aniksesta, fenkolista, rohtoiisopista ja lakritsinjuuresta. Jos yskä on luonteeltaan kuivaa voi syödä päärynöitä kuorineen tai juoda hitaasti päärynämehua.

 • Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitojen yksi tavoite on yleisen terveydentilan vahvistaminen. Myös akupunktiota, kuivakuppausta ja moksausta (lämpöhoitoa) voidaan käyttää vilustumisoireiden, kuten kurkkukivun, lihassäryn, vilunväreiden ja nuhan ilmetessä. Tällöin hoidon vaikutus voi olla oireiden lieventyminen tai parhaimmassa tapauksessa orastavan flunssan torjuminen.

Itämaisista elintarvikekaupoista saatat löytää eksoottisempia ainesosia, kuten krysanteeminkukkaa ja esimerkiksi Ruohonjuuresta voit ostaa tai tilata monia tuotteita suomalaisilta tuottajilta, kuten Frantsila ja näin ollen esimerkiksi yrttien ja erilaisten uutteiden alkuperän jäljitettävyys on hyvä.

Terveenä kohti talvea! Pidä huolta itsestäsi!

Lähteet: Denis Vinokur: Terveyden kiinalainen käsikirja, Kiinalaisen lääketieteen Akatemian opetusluento ja blogit: Hidasta elämää, Lottajooga ja Keltainen keisari

Kivun kaari

Kiinalaisen lääketieteen akupunktio vs. lääketieteellinen akupunktio

Kiinalaisen lääketieteen akupunktiossa käytetään kieli-, kasvo- ja pulssidiagnostiikkaa osana hoidon diagnosointia. Nämä eivät ole osa lääketieteellisen (länsimaalaisen) akupunktion diagnostiikkaa. Lääketieteellisen akupunktion harjoittajat (esimerkiksi lääkärit ja fysioterapeutit) käyvät usein omissa koulutuksissaan läpi lyhyesti kiinalaisen lääketieteen mukaista ihmiskuvaa ja teoreettista taustaa mutta pysyvät usein tiukasti tutkituissa neuloitusmahdollisuuksissa.

Suomessa terveydenhuolto käyttää akupunktiota yleensä vain tiettyihin sairauksiin, kuten poskiontelotulehdukseen, migreeniin ja kipuhoitoihin. Suomessa lääkärien akupunktiokoulutus on keskittynyt länsimaiseen sairauskäsitykseen ja sairauksien hoitokaavoihin, eikä oikeastaan perustu kiinalaiseen lääketieteeseen. Esimerkiksi poskiontelotulehdus hoidetaan tietyllä pisteyhdistelmällä, jolla on voitu tilastollisesti osoittaa olevan vaikutusta kyseiseen vaivaan. Hoito tehdään usein ilman kiinalaisen lääketieteen diagnoosia ja hoidon muokkaamista yksilön tilan mukaan. Tutkimusten mukaan monet standartoidut hoitokaavat ovat kuitenkin osoittautuneet toimiviksi.

Lääketieteellisessä akupunktiossa hoito kohdistuu useimmiten lihaksiin, hermoihin ja triggerpisteisiin. Neuloja ei välttämättä pistetä akupunktiopisteisiin vaan jännittyneisiin lihaksiin, jolloin neuloitus on usein kivuliaampaa. Fysioterapeutit ovat pääasiassa keskittyneet hoitamaan tuki- ja liikuntaelimistöä ja akupunktiota käytetään lähinnä kivunlievitykseen.

Sekä kiinalainen että lääketieteellinen akupunktio hoitavat tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja ja rasituksia mutta psyykkisen puolen ongelmatilanteita hoidetaan enemmän kiinalaisen lääketieteen puolella, esimerkiksi ahdistuneisuutta, jännitystä, masennusta, mielen levottomuutta, stressiä ja unettomuutta.

Dry needling (kuivaneulaus)

Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä. Ohuilla neuloilla (alunperin terävillä kivillä) on tuhansia vuosia parannettu erilaisia vaivoja. Dry needling (kuivaneuloitus) sai alkunsa 1940-luvulla mutta laajemmin kuivaneuloitus yleistyi 1970-luvulta alkaen. Osaavissa käsissä dry needling on tehokas kivunlievityksen muoto ja se on ollut osa myös kiinalaisen lääketieteen kiputilojen hoitoa. Ensimmäiset Suomessa koulutetut dry needling-hoitajat valmistuivat 2017. Yhteinen tavoite molemmissa hoitomuodoissa on kivunlievitys mutta muuten kyseessä on erilaiset hoitomuodot.

Dry needling (kuivaneulaus) on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Kuivaneuloituksella tarkoitetaan sitä ettei ihon alle injektoida mitään aineita. Neuloina käytetään ohuita ja steriilejä kertakäyttöneuloja, kuten akupunktiossakin. Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä. Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. Hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen teoriataustan mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa.

Opinnot

Dry needlingin peruskoulutus koostuu viidestä 2-3 päivän lähijaksosta. Kiinalaisen ja lääketieteellisen akupunktion opinnot koostuvat pidemmistä opintojaksoista (lähi- ja etäopiskelua, harjoittelua itsenäisesti…) ja harjoittelua tehdään molemmissa vähintäänkin satoja tunteja. Suomessa perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitajan koulutus kestää noin neljä vuotta. Opintokokonaisuuksissa eri oppilaitosten välillä on eroja. Valitsin itse Kiinalaisen lääketieteen Akatemian osittain siksi että koulu tarjoaa Suomen laajimman koulutuksen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion osalta. Akatemia järjestää lisäksi ainoana kouluna Suomessa sairaalaympäristössä tapahtuvaa klinikkaharjoittelua (Eiran sairaalassa).

Opintosuunnitelma pohjautuu pitkälti Pekingin kiinalaisen lääketieteen yliopiston opetussuunnitelmaan, sovellettuna Suomen ja Euroopan standardeihin ja koulutusvaatimuksiin. Koulutus täyttää kiinalaisen lääketieteen Euroopan kattojärjestön ETCMA:n asettamat koulutuskriteerit, joten opintojen päätyttyä voi hakea suoraan kansainvälisiin jatkokoulutuksiin Euroopan yliopistoissa. Opetussuunnitelma kattaa myös Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (FinnAcu) koulutusvaatimukset.

Lähteet: Suomen Dry needling-yhdistys, kiinalainenlaaketiede.fi & Integrative Acupuncture

Kivun kaari

”Opiskelu matalan pöydän ääressä aiheutti minulle kamalan kivun etenkin selän ja hartian seutuun. Lopulta kipu oli niin kova, että käännyin rouva Makiokan puoleen. Kysyin neuvoa sopivista särkylääkkeistä, sillä hänen miehensä oli lääkäri. Rouva Makioka kuunteli huoleni ja sanoi, etten tarvitse mitään lääkettä. Hän näyttää minulle muutaman venyttelyliikkeen ja jos jumppa ei auta, neuvoo sopivan hoidon.

Muutaman päivän jälkeen, kun rouva Makioka saapui tiedustelemaan vointiani, vaikersin edelleen tuskissani. Jumppa ei ollut tuottanut toivottavia tuloksia. Rouva Makioka saattoi minut akupunktiohoitolaan, jossa käytettiin sähköimpulsseja yhdistettynä perinteiseen akupunktioon. Olin jo itkuun purskahtamaisillani, kun näin hoitolan suuren salin tatamimattoineen. Olin vain halunnut kipulääkkeitä ja lihasrelaksantteja, kuten asia olisi Suomessa hoidettu, jotta olisin voinut palata opintojeni pariin.

Huonetta kiersivät tatamimatot, yksi per asiakas, matolla oli kova palkkimainen niskatuki, ja miehiä hääri tatamimattojen välissä tekemässä erilaisia hoitoja. Paikka oli täynnä japanilaisia keski-ikäisiä tai vanhempia miehiä ja naisia. Rouva Makioka selitti vaivani vanhemmalle miehelle, joka hymähteli vastaukseksi, kirjoitti nimeni ja muistiinpanoja tai hoito-ohjeita lappuun, jonka kiinnitti tatamin jalkopäähän. Minun käskettiin käydä pitkälleen tatamille ja odottaa. Sain iltapäivän aikana akupunktiohoitoa, sähköhoitoa, lämpöhoitoja ja manipulatiivista fysioterapiaa muistuttavaa hoitoa. Hoidot kestivät useamman tunnin ja lopuksi sain vielä jumppaohjeet kotiin lähtiessäni. Olin hyvin skeptinen ja laskin, että olin menettänyt monta tehokasta opiskelutuntia. Seuraavana aamuna herätessäni kipu oli kuitenkin lähes poissa.

Tämä muutti suhtautumistani lääkkeiden syöntiin täysin. Kivulla on oma elämänkaarensa, jonka kanssa on hyvä tulla tutuksi. Vuosien aikana Japanissa opin, että lääkärit eivät kevyin perustein määrää antibiootteja tai kovia kipulääkkeitä. Jos näille oli tarvetta, hoidettiin elimistöä samalla holistisesti erilaisin luontaistuottein. Lihaskipuja hoidettiin aina ensisijaisesti joogan tai akupunktion avulla. Tämä jäi myös minulle tavaksi, enkä ole sen koommin ottanut normaaleihin lihaskipuihin ja jumeihin relaksantteja tai särkylääkkeitä. Myös mielenvoimalla on merkitystä: kivun hieman vaimennuttua on hyvä lähteä katsomaan jotain kaunista. Minä kävin ihastelemassa temppeleiden puutarhoja ja kulutin enemmän aikaa taidemuseoissa, ihan lääkärin määräyksestä.”

-Lainaus Minna Eväsojan kirjasta ”Melkein Geisha – Hurmaava ja hullu Japani”

Lohikäärmeen lääketiede: viisi syytä ihastua kiinalaiseen lääketieteeseen

”Lohikäärme on Hang-dynastian ajoista (206 eKr.-220 jKr) ollut Kiinan ja Kiinan keisarin, Taivaan pojan, symboli. Kiinalainen lohikäärme on hyvänsuopa, onnea ja menestystä tuova olento. Se edustaa itää, auringonnousua, hedelmällisyyttä, kevätsateita ja sateita yleensäkin. Näin etenkin sinivihreä lohikäärme, joka nukkuu talven maan alla ja nousee vuoden toisen kuukauden toisena päivänä taivaalle aiheuttaen kevään ensimmäisen ukkosen ja sateen. Tämä on ollut merkki kevään peltotöiden alkamiselle.”

 -Elina Hytönen: Lohikäärmeen lääketiede, Kiinalaisen lääketieteen perusteet

Huuhaata, hömppää, onko lohikäärmeen lääketieteestä tutkittua tietoa vai onko kyseessä mystinen osa maailman vanhinta kulttuuriperintöä? Uskotko todella kiinalaiseen lääketieteeseen?

 

 

 

2017 syksyllä makasin fysioterapeutin hoitopöydällä Turussa ja itkin. Hetkeä aiemmin fysioterapeutti oli sanonut minua lamaannuttavat sanat. Mielessäni pyöri kaksi kysymystä: voinko enää koskaan urheilla ja onko tämä mun elämä nyt loppu? Aika isoja kysymyksiä pohtia yksin itkien. Muistan todella hyvin senhetkiset tuntemukseni.

Fysioterapeutti oli jättänyt minut hetkeksi yksin hoitotilaan akupunktioneulat kehossani. Hänen mukaansa tunteet saattaisivat nousta pintaan ja näin tapahtuikin. Tunnelataus purkautui voimakkaasti. Yritin liikuttaa oikeaa kättäni, mutta en pystynyt, koska kipu oli niin kova. Jälkeenpäin keskustelimme tästä fysioterapeutin kanssa sekä hänen tekemästään länsimaalaisesta akupunktiosta ja siitä miten jatkaisimme eteenpäin. Sovimme, että vastaanotolle palaisin jokatapauksessa useamman kerran ja näin teinkin.

Hoitopöydälle jäivät alle vuodessa puutumisoireet etureidessäni, fyysinen kipu ja henkistäkin taakkaa. Neuloitusten ja hieronnan rinnalle lisättiin kotijumppaa fysioterapeutin ohjeistuksen mukaan. Vielä samana syksynä fysioterapeutti onnitteli minua voitokkaasta palstatilasta sanomalehdessä. Kiitin häntä vilpittömästi: tarvittiin pudotus että voin nousta taas ylös. Tämä kaikki oli ”viimeinen sysäys” tai kaiken alku, joka sai minut viimeistään kiinnostumaan akupunktiosta ja aloin ottaa selvää erityisesti kiinalaisesta lääketieteestä hoitoineen. Parin vuoden hauduttelun jälkeen koitti vihdoin mahdollisuus hakea opiskelemaan Suomen laajimpaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen koulutukseen, Kiinalaisen lääketieteen Akatemiaan, Helsinkiin. Tässä hetkessä olen onnellinen että lähdin tälle tutkimusmatkalle. Tätä matkaa opiskelijana ja uuden oppimista yritän parhaani mukaan avata kirjoittamalla tätä blogia, joka vaati myös oman hauduttelunsa.

Alkuvuodesta 2019, ensimmäisellä luennollamme, opettajamme pyysi meitä miettimään, mitä kiinalainen lääketiede mielestämme on ja merkitsee meille. Tänä keväänä osallistuin luennolle, jonka aiheena oli: ”Viisi tutkimusta, jotka saavat sinut rakastumaan kiinalaiseen lääketieteeseen”. Blogini alkuun haluan kirjoittaa oman Top 5-listani (satunnaisessa järjestyksessä), miksi olen ihastunut kiinalaiseen lääketieteeseen. Tätä minulta myös kysytään usein.

 • Oma kokemus

Muiden ihmisten suosituksia merkittävämpää on omakohtainen kokemus asiasta. Varsinkin jos omaan ongelmaansa saa apua. Henkilökohtaisesti minulle on tärkeintä, että jos joku kokee saavansa apua jostakin, go for it! Muut saattavat nauraa ensin mutta hetken päästä sinulta todennäköisesti kysytään, miten teit tuon? Miten onnistuit? Kuka sinua auttoi? Jos fysioterapeutti olisi kehoittanut minua seisomaan käsilläni 15 minuuttia joka päivä seuraavan kuukauden ajan tietämättä varmasti auttaako tämä vaivoihini, olisin sen tehnyt riippumatta siitä onko tästä tutkimustietoa vai ei. Motivaatio kokeilla mitä tahansa oli korkealla ja luotin häneen täysin.

Moni hakee opiskelemaan kiinalaista lääketiedettä halutessaan omaan elämäänsä täysin uuden suunnan tai saadessaan apua omiin vaivoihinsa. Näin myös minulla. Olen saanut itse apua ja haluan oppia auttamaan myös muita uusin tavoin. On aika ottaa uusi suunta.

 • Kokonaisvaltaisuus & avoimuus

Haluan tulevaisuudessa yhdistää työssäni kiinalaisen ja länsimaalaisen lääketieteen parhaimmat puolet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja monipuolistaa omaa tekemistäni. Kokonaisuusvaltaisuutensa (psyykkinen ja fyysinen puoli) vuoksi koen kiinalaisella lääketieteellä olevan rooli myös osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kiinalainen lääketiede on niin paljon muutakin kuin akupunktiota: se on pitkän historian summa, joka koostuu lääketieteestä, erilaisista hoitomuodoista, uskonnosta, filosofiasta; havainnoista itsestä ja ihmisistä ympärillämme. Tämä kokonaisuus kiehtoo ja tarjoaa opittavaa monista eri näkökulmista. Yhteen nivoutuvat monet minua kiinnostavat asiat.

Kiinalaisen lääketieteen opiskelijat ja opettajat ovat hyvin avoimia erilaisille ihmisille ajatuksineen. Koen voivani olla oma itseni opiskelijakaverieni läsnä ollessa ja tiedän voivani luottaa heihin täysin, oli kyseessä sitten neuloitusharjoittelu toisillemme luokkahuoneessa tai henkilökohtaiset dilemmat jotka nousevat pintaan keskusteluissa. Olemme hyvin laaja tiimi eri taustoista tulevia ihmisiä, joita yhdistää kiinalaisen lääketieteen ajatusmallit. Olen kiitollinen, että olen saanut mahdollisuuden tutustua näihin huipputyyppeihin ja voin jakaa ajatuksia sekä kokemuksia heidän kanssaan nyt ja tulevaisuudessa.

 • Liike on lääke ja vierivä kivi ei sammaloidu

..mutta joskus pitää pysähtyä ja levätä tai keho ja mieli pakottavat tähän. Puhelin tarvitsee virtaa toimiakseen, samoin ihminen. Yrittäjänä on aina sata asiaa mietittävänä ja tehtävänä yksin ja yhteistyössä. Pidän siitä tyyneydestä jota kiinalainen lääketiede on jo tähän mennessä antanut minulle, sekä keholle että mielelle. 2020 on ollut poikkeuksellinen vuosi ja koen saaneeni paljon rentoutta omaan tekemiseeni kaaoksen keskellä.

 • Muurien murtaminen

Aina tarvitaan ensimmäinen ihminen joka paikassa. Hän, joka on tatuoitu. Hän, joka puolustaa kiusattua. Hän, joka murtaa myyttejä. Kaikilla on varmasti omat mielikuvansa ja mielipiteensä kiinalaisesta lääketieteestä. Tämä on ihan okei mutta toivottavasti voin omalta osaltani selventää käsitteitä ja tuoda kiinalaista lääketiedettä kansan kielelle ymmärrettävästi. Kysy, jos et ymmärrä. Älä oleta, jos et tiedä.

 • Kuva: Google.

  Tieteen & lohikäärmeiden lääketiede

Perinteinen kiinalainen lääketiede on tunnustettu kliinisen lääketieteen keskuudessa ja Maailman Terveysjärjestö WHO on julkaissut muun muassa yli 400 nimikettä sisältävän listan sairauksista, joihin akupunktio soveltuu. Skotlantilainen lääkäri Archie Cochrane kritisoi vuonna 1979 lääkärikuntaa siitä, että ei ole järjestelmällisesti koottu yhteen ja analysoitu kunkin lääketieteen erikoisalan piirissä julkaistujen kontrolloitujen tutkimusten tuloksia. Nykyisin Cochrane-verkosto on arvostettu kansainvälinen tutkimusverkosto, joka tuottaa Cochrane-katsauksia eli tiivistelmiä lääketieteellisestä tutkimustiedosta vuosittain. Cochrane-katsauksissa kootaan kaikki saatavilla oleva tutkimustieto tarkasti rajatusta aiheesta, kuten kiinalaisesta lääketieteestä, josta löytyykin useita tutkimuksia. Linkitän tutkimuksia myöhemmin blogiini erillisessä postauksessa.

Huuhaata, hömppää, uskotko todella kiinalaiseen lääketieteeseen?

Tutkimustiedon ja omakohtaisten kokemusteni valossa kyllä. Mystiikka ja tarinat eivät ole osa vain kiinalaista lääketiedettä. Varhaishistoriassamme eri kansat ovat parantaneet sairaita samankaltaisin menetelmin, esimerkiksi karkoittaneet taudinaiheuttajia rituaalein ja tästä lääkinnälliset tiedot ja taidot ovat kehittyneet lääketieteelliseksi järjestelmäksi. Kiinalaisessa lääketieteessä, kuten myös länsimaalaisessa on omat mustat aukkonsa ja eri koulukuntansa mutta tämä ei mielestäni vähennä kummankaan arvoa. Päinvastoin tämä haastaa hyvällä tavalla kriittiseksi esimerkiksi tutkimuksia ja havaintoja kohtaan sekä toisaalta myös olemaan avoin uusille mahdollisuuksille. Kaikkea ei ole pakko uskoa, mutta esimerkiksi hoitajana minun on ymmärrettävä kiinalaisen lääketieteen kokonaisuudet ja käsitteet, että ymmärrän asiakkaideni tuntemuksia mahdollisimman hyvin ja pystyn auttamaan parhaan taitoni mukaan. Ehkä juuri sinua.

 

Aina yhtä ihastuneena kohti alkavaa syksyä (lempivuodenaikani),

Jenni